เทศกาลคิโสะชิคคิ - เทศกาลนะระอิ ชุคคุบะ

(木曽漆器祭・奈良井宿場祭)

นะกะโนะ, อำเภอชิโอจิร

Afternoon See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

บริเวณคิโสะฮิระสะวะในอำเภอชิโอจิริ จังหวัดนะกะโนะมีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งเครื่องเขิน ส่วนบริเวณนะระอิชุคคุคือแหล่งที่พักบรรยากาศดีเยี่ยม ทั้งสองจุดเป็นเมืองเก่าที่ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์กลุ่มสถาปัตยกรรมโบราณแห่งสำคัญของชาติ ทั้งสองเมืองเพื่อนบ้านต่างพร้อมใจกันจัดเทศกาล 2 รูปแบบขึ้นในวันเดียวกัน
บริเวณคิโสะฮิระสะวะจะจัดงาน "คิโสะชิคคิ" หรือ เทศกาลเครื่องเขินคิโสะ ในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของร้านจำหน่ายเครื่องเขินประมาณ 180 ร้าน และจะมีการจัดตลาดเครื่องเขินขนาดใหญ่ในช่วงเทศกาล นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษและรูปแบบเฉพาะช่วงเทศกาลแล้ว เทศกาลนี้ยังทำให้ผู้คนหันมาสนใจเครื่องเขินแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม
ส่วนในบริเวณนะระอิชุคคุจะจัดงาน "ชุคคุบะ" หรือ เทศกาลแหล่งที่พัก ให้คุณลองสวมกิโมโน "เดินเล่นไปรอบเมือง" หรือแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในวันอาทิตย์จะมีการจำลองขบวนถวายชา "ฉะโบโดจู" ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดขนไหบรรจุชาเขียวอุจิจากเกียวโตมุ่งสู่เอโดะในสมัยโบราณ ชวนให้นึกถึงภาพเขียนทางประวัติศาสตร์ไม่ผิดเพี้ยน

017 Reh Nagano Shikki Top (補正済み)

Things to do

1. สัมผัสยุคเอโดะด้วยขบวนพาเหรดฉะโบโดจู

017 Re1 1 Nagano Shikki To Do (補正済み)

กิจกรรมหลักในเทศกาลนะระอิชุคคุบะคือขบวนพาเหรด "ฉะโบโดจู" ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาของวันที่ 5 พาเหรดดังกล่าวจะจำลองขบวนแห่ชาเขียวสำหรับถวายเหล่านักรบซึ่งเดินทางจากเกียวโตสู่กรุงเอโดะหรือโตเกียว เชื่อว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจในยุคโบราณ คุณสามารถเข้าร่วมขบวนได้แต่ต้องจองล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่าย ยังไงก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบเอโดะกันเถอะ!

2. เลือกชมเครื่องเขินคิโสะที่งดงาม

017 Re2 1 Nagano Shikki To Do (補正済み)

เครื่องเขินคิโสะ หรือ "คิโสะชิคคิ" คืองานหัตถกรรมดั้งเดิมของพื้นที่คิโสะฮิระสะวะ ไม่ได้มีเพียงถ้วยชามหรือภาชนะในครัวเรือนทั่วไปเท่านั้น แต่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ แก้วไวน์หรือแม่เหล็กติดตู้เย็นซึ่งเป็นงานเครื่องเขินอีกด้วย มีทั้งของหายาก รวมถึงของราคาสุดคุ้ม มาลองเลือกชิ้นที่คุณถูกใจ อาจต่อรองราคาได้อีกด้วยนะ! 

3. สภาพบ้านเมืองท่ามกลางหุบเขาลึก

บริเวณ "คิโสะฮิระสะวะ" และ "นะระอิชุคคุ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์กลุ่มสถาปัตยกรรมโบราณแห่งสำคัญของชาติ คุณจะได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ในเมืองนะระอิชุคคุยังมีการจัดประกวดภาพถ่ายด้วย มาสวมชุดกิโมโนเดินเล่นกันเถอะ มีบริการให้เช่าชุดอย่างสะดวกสบายเพื่อให้คุณสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมอย่างแท้จริง

4. เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของขนมโฮบะมะกิ

017 Re4 1 Nagano Shikki To Do (補正済み)

ขนมข้าวนึ่งที่ให้ใบโฮ (พืชตระกูลแมกโนเลีย) พันห่อโมจิไส้ถั่วแดงหรือไส้มิโสะ ได้กลิ่นหอมของใบโฮหลังจากนึ่งร้อนๆ ใบโฮจะมีเฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้น จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
 • พนื้ทจี่ดังาน ทั่วพื้นที่นะระคะวะ อำเภอชิโอจิริ จังหวัดนะกะโนะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
  สามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรด ""ฉะโบโดจู"" ได้หากของล่วงหน้า (มีค่าใช้จ่าย)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://shikki-shukuba.shiojiri.com/

 • SNS

  https://www.facebook.com/木曽漆器祭奈良井宿場祭-262913863854781/

 • ตดิต่อสอบถาม เทศกาลคิโสะชิคคิ - เทศกาลนะระอิ ชุคคุบะ

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

มีการจำกัดเส้นทางจราจรภายในบริเวณ "คิโสะฮิระสะวะ" และ "นะระอิชุคคุ" ระหว่างจัดงานเทศกาล โปรดตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายจูโอหลัก     สถานีคิโสะฮิระสะวะ (เทศกาลคิโสะชิคคิ), สถานีนะระอิ (เทศกาลนะระอิชุคคุบะ)
เดินจากสถานีคิโสะฮิระสะวะ 3 นาที
เดินจากสถานีนะระอิ 1 นาที

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
ป้าย ""อุรุชิโนะซะโตะ ฮิระสะวะ""
สายรถบัส : โตเกียว - นะกะโนะ/ รสบัสจูโอโด (เส้นทางชินจุกุ - คิโสะฟุกุชิมะ)
เดินจากป้ายรถบัส ""อุรุชิโนะซะโตะ ฮิระสะวะ"" 10 นาที

ที่อยู่ นะระคะวะ อำเภอชิโอจิริ จังหวัดนะกะโนะ (นะระอิ, คิโสะฮิระสะวะ, นิเอะคะวะ)

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?