เทศกาลสุวะไทฉะ ชิกิเน็น โซเอ องบะชิระ ไทไซ

(諏訪大社式年造営御柱大祭)

นะกะโนะ, อำเภอสุวะ, อำเภอชิโนะ

Over 1000 Years Caution ! See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

องบะชิระ หมายถึงเสาไม้ที่ตั้งอยู่ในวิหารทั้งสี่ของศาลเจ้าหลัก แต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตรและหนักเกือบ 10 ตัน การตัดไม้บนภูเขา ลากมายังศาลเจ้า และตั้งเสาในแนวดิ่งด้วยแรงงานคนคือพิธีกรรมต่อเนื่องของเทศกาลนี้

ศาลเจ้าสุวะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 วิหารโอบล้อมทะเลสาบสุวะ (ได้แก่วิหารคะมิฉะฮอนมิยะ, คะมิฉะมะเอมิยะ, ชิโมฉะฮะรุมิยะ, ชิโมฉะอะกิมิยะ) ในเทศกาลสุวะองบะชิระนี้ ทางศาลเจ้าจะจัดพิธีตั้งเสาขึ้นในวิหารทั้ง 4 แห่ง
เทศกาลองบะชิระถือเป็นเทศกาลขึ้นชื่อของจังหวัดนะกะโนะ แต่ละศาลเจ้าจะจัดงานขึ้นอย่างคึกคัก และเทศกาลของศาลเจ้าสุวะก็ถือเป็นเทศกาลองบะชิระที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นพละกำลังตลอดพิธีลากเสาที่เหล่าลูกหาบรอดพ้นอันตรายได้อย่างหวุดหวิด เช่น การไถลลงมากับท่อนไม้ใหญ่บนเนินลาดชัน และการข้ามผ่านแม่น้ำเย็นเยือกซึ่งละลายมาจากน้ำแข็ง อย่างไรก็ตาม มีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นในเทศกาลนี้เช่นกัน ควรใช้ความระมัดระวังขณะเข้าชมด้วย ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมขบวนลากท่อนไม้ กรุณาเข้าร่วมในงานเทศกาล "โอโนะองบะชิระ" ซึ่งจัดในปีถัดจากเทศกาลสุวะองบะชิระ เทศกาลดังกล่าวอนุญาตให้คนทั่วไปเข้าร่วมลากไม้และมีปริมาณนักท่องเที่ยวน้อยกว่าศาลเจ้าสุวะ

159 Reh Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai

Things to do

1.แบกไม้เข้าโค้ง 90 องศา

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วย "การตัดไม้" เพื่อนำท่อนไม้จากภูเขาลงมายังหมู่บ้าน บนเส้นทางดังกล่าวในพื้นที่ของวิหารคะมิฉะจะมีอุปสรรคอยู่ที่ถนนสายแคบโค้งหักศอก 90 องศา ลูกหาบจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตะโกนบอกจังหวะซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้ไม้ชนบ้านพักของชาวบ้าน เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหวาดเสียว ท่อนไม้เลี้ยวเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย ผู้ชมจะปรบมือเสียงกึกก้องพร้อมเพรียงกันด้วยความโล่งอก มาร่วมให้กำลังใจเหล่าลูกหาบที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่นี่กัน

2.กลิ้งไม้ในจังหวะเร่งด่วน!

159 Re2 1 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai
159 Re2 2 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai

จังหวะที่อันตรายที่สุดในเทศกาลคือ "การกลิ้งไม้" ลูกหาบจะกลิ้งท่อนไม้หนักประมาณ 10 ตันไปตามเนินลาดเอียง 30 องศา พร้อมกันนั้น เหล่าลูกหาบใจกล้าจะนั่งอยู่บนท่อนไม้ด้วย ผู้ที่นั่งต่อไปได้จนถึงปลายทางโดยไม่ตกลงมาจะได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของเทศกาล แผ่นไม้รูปตัว V ซึ่งติดอยู่กับท่อนเสามีชื่อว่า "เมโดเทโกะ" พิธีของวิหารคะมิฉะจะให้ความสำคัญกับมุมการตกของ "เมโดเทโกะ" เพื่อให้เกิดความงดงาม ส่วนพิธีของวิหารชิโมฉะจะเน้นความกล้าหาญและฮึกเหิมมากกว่า มาร่วมชมพละกำลังนี้ด้วยสายตาคุณเองทุก 7 ปี 

3.ข้ามแม่น้ำหนาวเหน็บในระยะทาง 40 เมตร!

159 Re3 1 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai
159 Re3 2 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai
159 Re3 3 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai
159 Re3 4 Suwa Taisha Shikinen Zouei Onbashira Taisai

เมื่อนำไม้ออกจากภูเขาในพื้นที่วิหารคะมิฉะเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายคือ "การข้ามแม่น้ำ" ซึ่งมีความกว้างประมาณ 40 เมตร กระแสน้ำหนาวเหน็บชวนให้เกิดอาการเหน็บชาเนื่องจากเพิ่งละลายจากแผ่นน้ำแข็ง ลูกหาบจะขึ้นนั่งบนไม้ส่วนที่เป็นรูปตัว V ซึ่งเรียกว่า "เมโดเทโกะ" จากนั้นจึงก้าวข้ามน้ำ และใช้เชือกจำนวนมากลากท่อนไม้ข้ามไป มาร่วมส่งเสียงเชียร์ในจังหวะที่ท่อนไม้ข้ามแม่น้ำอย่างกล้าหาญ

4.ตั้งเสาไม้หนักกว่า 10 ตัน

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่จังหวะ "ตั้งเสาไม้" ลูกหาบจะตั้งเสาที่ลากมาถึงศาลเจ้าด้วยแรงคนในแนวดิ่งทั้งสี่วิหาร ระหว่างขั้นตอนนี้ ลูกหาบจะขึ้นไปบนเสาพลางเปล่งเสียงดังจนจบพิธีเพื่อสร้างบรรยากาศครึกครื้นให้เทศกาล เมื่อเสาสูง 15 เมตรตั้งตรงในแนวดิ่ง รอบพื้นที่จัดงานจะกึกก้องไปด้วยเสียงปรบมือและโห่ร้องยินดี มาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสำเร็จในจังหวะที่เทศกาลยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงทุก 7 ปีไปพร้อมกับชาวเมือง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน ◇วิหารคะมิฉะ
  ตัดไม้บนภูเขา (แบกเข้าโค้ง, กลิ้งไม้, ข้ามแม่น้ำ)
  เข้าสู่หมู่บ้าน, ตั้งเสา
  ◇วิหารชิโมฉะ
  ตัดไม้บนภูเขา (กลิ้งไม้)
  เข้าสู่หมู่บ้าน, ตั้งเสา
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าสุวะไทฉะ (ประกอบด้วยวิหาร 4 แห่งล้อมรอบทะเลสาบสุวะ)
  วิหารคะมิฉะฮอนมิยะ, วิหารคะมิฉะมะเอมิยะ, วิหารชิโมฉะฮะรุมิยะ, วิหารชิโมฉะอะกิมิยะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาต่างประเทศให้บริการบริเวณสถานี JR ชิโนะและสถานี JR ชิโมสุวะ
 • ข้อมูล Wi-Fi สามารถใช้งาน Wi-Fi ฟรีได้บริเวณใกล้ร้านค้าสะดวกซื้อเท่านั้น
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราว
  ในกรณีเร่งด่วน สามารถขอยืมห้องน้ำในจุดพักหรือบ้านคนได้
 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเทศกาลองบะชิระ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสุวะ
  ภายในแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอสุวะ
  0266-58-1123

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

・ภายในเทศกาลมีจุดอันตราย เช่น พิธีกลิ้งไม้และการข้ามแม่น้ำ ผู้หญิงและเด็กควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ปฏิบัติตามกฎ ชาวต่างชาติควรอยู่ห่างจากเชือกดึง
・ภายในงานมีคนหนาแน่น อาจทำให้ชมพิธีกรรมได้ค่อนข้างยาก หากมีคนท้องถิ่นช่วยแนะนำ จะช่วยให้เยี่ยมชมงานได้สะดวกมากขึ้น
・การเข้าชมพิธีกลิ้งไม้ของวิหารชิโมฉะมีค่าใช้จ่าย ต้องจองล่วงหน้า
・ตลอดเส้นทางจัดงานมี "จุดพัก" สามารถแวะดื่มน้ำได้ฟรี กรุณาบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณ โดยทั่วไปนิยมบริจาคเท่าราคาครึ่งหนึ่งของเครื่องดื่มที่ตนเองเลือก หรือบริจาคเป็นเหล้าสาเกหนึ่งขวด
・ภายในงานจะแจกเหล้าสาเกให้ลูกหาบและผู้ร่วมงานดื่ม กรุณาอย่าดื่มมากจนเกินไป

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอสุวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
วิหารคะมิฉะฮอนมิยะ, มะเอมิยะ : สถานีชิโนะ รถไฟ JR สายจูโอหลัก
วิหารชิโมฉะฮะรุมิยะ, อะกิมิยะ : สถานีชิโมะสุวะ รถไฟ JR สายจูโอหลัก

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าสุวะไทฉะ

◇วิหารคะมิฉะฮอนมิยะ
ที่อยู่ : 1 มิยะยะมะ นะกะสุ อำเภอสุวะ
เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีชิโนะ 10 นาที

◇วิหารคะมิฉะมะเอมิยะ
ที่อยู่ : 2030 มิยะกะวะ อำเภอชิโนะ
เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีชิโนะ 10 นาที
เดินทางจากวิหารฮอนมิยะ - มะเอมิยะด้วยรถยนต์ 6 นาที, เดิน 25 นาที

◇วิหารชิโมฉะฮะรุมิยะ
ที่อยู่ : 193 ตำบลชิโมสุวะ อำเภอสุวะ
เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีชิโมสุวะ 6 นาที, เดิน 20 นาที

◇วิหารชิโมฉะอะกิมิยะ
ที่อยู่ : 5828 ตำบลชิโมสุวะ อำเภอสุวะ
เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานีชิโมสุวะ 5 นาที, เดิน 13 นาที
เดินทางจากวิหารฮะรุมิยะ - อะกิมิยะด้วยรถยนต์ 5 นาที, เดิน 15 นาที

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?