เทศกาลโฮทะกะจินจะ ชิกิเน็นเซ็นกู & โฮทะกะนิงเกียว โอคะสะริบุตเต็น

(穂高神社式年遷宮&穂高人形大飾物展)

กุนมะ, อำเภออะสุมิโนะ

Over 400 Years All Day See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

ศาลเจ้าโฮทะกะจะจัดพิธี "ไดเซ็นกู" หรือการเปลี่ยนศาลเทพเจ้าครั้งใหญ่ทุก 20 ปี และจะจัดพิธีขนาดย่อมขึ้นในปีที่ 7 และ 13 ระหว่างนั้น ในปี 2016 นี้ ทางศาลเจ้าจะจัดพิธีขนาดย่อมขึ้น และจะมีการประดับประดาตุ๊กตาโฮทะกะตามฉากประวัติศาสตร์ 5 เรื่องราวเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว
ตามบันทึกที่ยังคงมีหลักฐานเหลืออยู่ ทางศาลเจ้าได้จัดพิธีเซ็นกูขึ้นในปี 1483 และจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 500 ปี ส่วน "การประดับประดาตุ๊กตาโฮทะกะ" ก็เคยจัดขึ้นในปี 1713 เท่าที่มีหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ตุ๊กตาโฮทะกะซึ่งมีสีหน้าหลากหลายถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างปราณีตทีละตัวด้วยภูมิปัญญาที่สะสมกันมาในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนาน
บริเวณวิหารทางทิศเหนือจะเป็นที่ตั้งของร้านค้ากว่า 100 ซุ้ม นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างเดินทางมาเพื่อสัมผัสเทศกาลที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเวียนมาครบโอกาสจัดงานในรอบ 7 ปี!

055 Reh Shikinensengu

Things to do

1. ศิลปะดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณ

055 Re1 1 Shikinensengu

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ "การประดับประดาตุ๊กตาโฮทะกะ" ซึ่งมีหลักฐานบันทึกรายละเอียดตั้งแต่ช่วงต้นยุคเอโดะ อย่าพลาดชมเหล่าตุ๊กตาที่ดูราวกับมีชีวิตจิตใจท่ามกลางบรรยากาศของศาลเจ้าที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ เหล่าตุ๊กตาจะถูกจัดแสดงเป็น 5 ฉากซึ่งคัดสรรมาจากประวัติศาสตร์หรือนิทานปรัมปราของญี่ปุ่น มาลองสัมผัสตุ๊กตาที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความปราณีตพร้อมกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยกัน 

2. การแสดงโบราณเพื่อเฉลิมฉลองพิธีเซ็นกู

055 Re2 1 Shikinensengu
055 Re2 2 Shikinensengu

ระหว่างพิธีเซ็นกู จะมีการแสดงโบราณบนเวที เช่น การร่ายรำและการบวงสรวงเทพเจ้าตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. เช่น "ระบำโฮทะกะ" ซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงบรรยากาศเคร่งขรึมโดยนักบวชสาว, การแสดงกลองไทโกะจากท้องถิ่น และระบำ "YOSAKOI อะสุมิโนะ" ในวันที่ 11 และ 14 จะมีการจัดงานเทศกาลการแสดงบวงสรวงจากกลุ่มการละครและดนตรีชินะโนะ ช่วยเพิ่มความครึกครื้นให้กับเทศกาลยิ่งขึ้น

Information (基本情報)

  • วนัจดังาน วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2016
  • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโฮทะกะ
  • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เข้าเยี่ยมชมได้เท่านั้น
  • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
  • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
  • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
  • เวบ็ไซต์

    http://www.hotakajinja.com/

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามสัมผัสตุ๊กตาหรือปีนขึ้นบนเวที

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออะสุมิโนะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโฮทะกะ รถไฟ JR สายโออิโตะ

พื้นที่จัดงาน (กรุณาระบุ)
ที่อยู่ : (ศาลเจ้าโฮทะกะ) 6079 โฮทะกะ อำเภออะสุมิโนะ จังหวัดนะกะโนะ
เดินจากสถานี JR โฮทะกะ 3 นาที 

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?