เทศกาลซะคะกิ

(榊祭り)

นะกะโนะ, อำเภอซะก

Over 400 Years Caution ! All Day Join Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลซะคะกิเป็นเทศกาลของชาวบ้านในอำเภอซะกุ จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 500 ปีตั้งแต่สมัยมุโรมะจิ เหล่าวัยรุ่นหลายร้อยคนจะถือคบเพลิงเดินจากภูเขาไทมัตซึไปยังสะพานโมจิสึกิ รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นจะโยนคบเพลิงทั้งหมดลงไปในแม่น้ำคะคุมะโดยพร้อมเพรียง ระหว่างที่คบเพลิงแต่ละอันลอยลงแม่น้ำ จะเกิดเส้นสะท้อนแสงกลางท้องฟ้าราวกับเป็นน้ำตกแห่งเปลวไฟ งดงามจนคุณต้องหยุดหายใจ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีโยนคบเพลิง ขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า 4 หลังที่ประดับประดาด้วยต้นซะคะกิจะโถมเข้าหากันจนอีกฝ่ายล้มลงไปกับพื้นอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีระบำสิงโตประกอบเสียงขลุ่ยโยโกะบุเอะ และการร่ายรำประกอบบทเพลงพื้นบ้าน "โมจิสึกิ โคอุตะ"
เชื่อกันว่าแสงไฟและต้นซะคะกิจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรก ผู้ร่วมงานจะขอพรให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์และชาวเมืองปราศจากโรคภัย 

072 Reh Sakakimatsuri

Things to do

1. อย่าพลาดชมน้ำตกแห่งคบเพลิงและการปะทะซุ้มเทพเจ้า

072 Re1 1 Sakakimatsuri

ไม่ว่าอย่างไร ไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็อยู่ที่ภาพคบเพลิงซึ่งเหล่าวัยรุ่นโยนลงแม่น้ำยามค่ำคืนจนเกิดภาพเหมือนน้ำตก จากนั้น ขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้าจะเริ่มนำซุ้มพุ่งเข้าหากันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสพลังในเทศกาลที่ได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแปลกนี้

2. สัมผัสเทศกาลญี่ปุ่นที่สนุกสนานได้ทุกเพศทุกวัย

072 Re2 1 Sakakimatsuri
072 Re2 2 Sakakimatsuri

ในวันเทศกาล นับตั้งแต่พิธีเปิดงานและขบวนแห่ของเด็ก ๆ ในช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืนจะมีการแสดงเชิดสิงโตและร่ายรำในบทเพลงพื้นบ้านให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่นะกะเซ็นโด - โมจิสึกิแห่งชินชูยังคงหลงเหลือวิถีชีวิตแบบโบราณ ไม่เพียงแต่เหล่าวัยรุ่นเท่านั้น แต่เทศกาลนี้สะท้อนวัฒนธรรมฤดูร้อนของท้องถิ่นที่สนุกสนานได้ทุกเพศทุกวัย

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 15 สิงหาคม 2019
  ・13.20 พิธีเปิดงาน
  ・18.30 เริ่มขว้างคบเพลิง
  ・19.30 ระบำสิงโต, ขบวนแห่ซุ้ม
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 15 สิงหาคม และไม่มีการเลื่อนงานออกไปแม้สภาพอากาศไม่อำนวย
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณนะกะเซ็นโด - โมจิสึกิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมขว้างคบเพลิงและร่ายรำประกอบบทเพลงพื้นบ้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.sakukankou.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม "เทศกาลซะคะกิ" เทศกาลชุมชนแห่งอำเภอซะกุ

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อย่าเข้าใกล้ขบวนแห่ในจังหวะที่มีการปะทะซุ้มอย่างรุนแรงเพราะอาจเกิดอันตรายได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอซะกุ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีซะกุไดระ รถไฟ JR โฮกุริกุชินคันเซ็น

พื้นที่จัดงาน
บริเวณนะกะเซ็นโด - โมจิสึกิ
ที่อยู่ :263 โมจิสึกิ อำเภอซะกุ จังหวัดนะกะโนะ

(รถบัสประจำทาง)
จากสถานีซะกุไดระ ขึ้นรถบัสจิกุมะ (มุ่งหน้าสู่อะชิดะ) ประมาณ 30 นาที จากนั้นลงที่ป้าย "โมจิสึกิ บัสเทอร์มินัล" จะถึงสถานที่จัดงานทันที

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?