เทศกาลคะสุกะวะคะมิยะออน

(春日若宮おん祭)

นะระ, อำเภอนะระ

Over 400 Years Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลคะสุกะวะกะมิยะออนมัตซึริจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงแด่ "เทพวะกะมิยะ" โดยมีจุดประสงค์ในการอธิษฐานให้ชาวเมืองมีสุขภาพแข็งแรงและผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 
เชื่อกันว่าจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1136 โดยไม่หยุดพักแม้แต่ปีเดียวนับตั้งแต่อัญเชิญเทพมาประทับยังพื้นที่คะสุกะ เมื่อผู้ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายเทพเจ้าไปยังจุดพักระหว่างทางที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "โอทะบิโฉะ" และจัดพิธีบวงสรวงตามธรรมเนียมแล้ว จะต้องอัญเชิญเทพให้กลับไปประทับที่เดิมภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อนยุคหลากหลายรูปแบบ และจะเคลื่อนพลไปสักการะ "เทพวะกะมิยะ" ณ จุดประทับดังกล่าว จากนั้นจะจัดการแสดงบวงสรวงทั้งดนตรีและการร่ายรำด้านหน้าเทพเพื่อแสดงความขอบคุณ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองที่ครึกครื้นด้วยขบวนพาเหรด

109 Reh Kasuga Wakamiya Onmatsuri

Things to do

1. เริ่มขบวนแห่เทพเจ้าวะกะมิยะท่ามกลางบรรยากาศมืดมิด

ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 17 จะเป็นช่วงเวลาเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ ผู้ประกอบพิธีจะเริ่มอัญเชิญเทพเจ้าไปยังจุดประทับนอกศาลเจ้าที่เรียกว่า "โอทะบิโฉะ" เสียงขลุ่ยจะดังก้องกังวาลท่ามกลางบรรยากาศมืดมิด ในช่วงเวลานี้ ผู้ร่วมพิธีจะปิดไฟทั้งหมด เหลือเพียงแสงไฟของคบเพลิง ผู้ประกอบพิธีจะล้อมเทพเจ้าด้วยวงล้อมที่ทำจากต้นซะกะกิหลายชั้นเนื่องจากมนุษย์ทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นร่างของเทพ ผู้ร่วมพิธีจะโค้งทำความเคารพเมื่อนักบวชเดินวนผ่านด้านหน้าตนเอง ในช่วงเวลานี้ห้ามถ่ายรูปและใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่ส่องสว่าง รวมถึงห้ามพูดคุย ต้องอยู่ในกิริยาสำรวมเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์

2. ชื่นชมขบวนพาเหรดที่งดงามราวกับภาพเขียน

109 Re2 1 Kasuga Wakamiya Onmatsuri

พิธีแห่เทพเจ้า (โอวะตะริชิกิ) จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันที่ 17 ผู้ร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อนยุคของแต่ละสมัยนับตั้งแต่สมัยเฮอันไปจนถึงยุคเอโดะอย่างงดงามอลังการเพื่อมุ่งหน้าสู่โอทะบิโฉะหรือศาลประทับระหว่างทางของเทพเจ้า ระหว่างทางสู่ศาลเจ้าคะสุกะจะมีต้นสนที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นสนศักดิ์สิทธิ์ ทางศาลเจ้าจะประกอบพิธียิงธนูบนหลังม้าและการชนม้าอย่างทรงพลังเบื้องหน้าต้นไม้ดังกล่าว

3. เพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของญี่ปุ่น!

109 Re3 1 Kasuga Wakamiya Onmatsuri
109 Re3 2 Kasuga Wakamiya Onmatsuri
109 Re3 3 Kasuga Wakamiya Onmatsuri
109 Re3 4 Kasuga Wakamiya Onmatsuri

เวลาประมาณ 14.00 น. ขบวนแห่เทพเจ้าจะเคลื่อนที่ถึงจุดพักระหว่างทาง และเริ่มพิธีการบวงสรวงที่เรียกว่า "เทศกาลโอทะบิโฉะ" ในช่วงแรกจะมีการถวายข้าวสารย้อมสีน้ำเงิน เหลือง แดง และขาวให้กับเทพเจ้าวะกะมิยะ จากนั้นจึงจัดแสดงการร่ายรำแบบเก่าแก่หลากหลายรูปแบบไปจนถึงเวลา 23.00 น.จนได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งศิลปะการแสดง 

4. อัญเชิญเทพกลับในช่วงดึก

ตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประกอบพิธีจะอัญเชิญเทพเจ้ากลับไปประทับที่เดิม เรียกพิธีกรรมในช่วงนี้ว่า "คันโคโนะกิ" ในช่วงนี้จะห้ามถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์ที่เกิดแสงไฟเช่นเดียวกับช่วงแห่เทพเจ้าออกจากศาลเจ้า ผู้ร่วมพิธีจะเข้าแถวรอรับเทพด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018
  จัดเป็นประจำในวันที่ 15 -18 ธันวาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าคะสุกะ ศาลประทับระหว่างทาง (โอทะบิโฉะ)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สำหรับเยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.kasugataisha.or.jp/onmatsuri/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าคะสุกะ
  0742-22-7788

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ บางช่วงเวลาและสถานที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนะระ

สถานีใกล้ที่สุด : สถานี JR นะระ หรือคินเท็ตซึนะระ
ชื่อสายรถไฟ : รถไฟ JR สายยะมะโตจิ, รถไฟคินเท็ตซึสายนะระ

การเดินทางสู่ศาลเจ้าคะสุกะ
ต่อรถบัสจากสถานีนะระ
ป้ายรถบัส : คะสุกะไทฉะฮอนเด็น
ชื่อสายรถบัส : รถบัสนะระโคซือ
ลงจากรถถึงสถานที่จัดงานทันที 

ที่อยู่ศาลเจ้าคะสุกะ
160 ตำบลคะสุกะโนะโจ อำเภอนะระ จังหวัดนะระ

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?