เทศกาลออนดะ - เทศกาลสุนะคะเคะ (การโปรยทราย)"

(御田植祭~砂かけ祭~)

นะระ, อำเภอคิตะคัตซึระก

Over 1000 Years Afternoon Join Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลสุนะคะเคะหรือการปาทรายมีจุดเริ่มต้นมาจากพิธีกรรมทางศาสนาชินโตที่เรียกว่า "โออิมิ" ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเท็มมุ ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 1,300 ปีเพื่อขอพรให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกมาก และปราศจากโชคร้ายทั้งปวง มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเทศกาลแปลกของพื้นที่ยะมะโตะ

ส่วนเทศกาลออนดะคือการจำลองวิธีการทำนาเพื่อขอให้ผลผลิตงอกเงย จัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่พิธีกรรมของที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นเนื่องจากมีพิธีกรรมโปรยทรายในศาลเจ้าฮิโรเสะโดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนสายฝน
ในช่วงเช้า จะมีการจำลองวิธีการทำนาตั้งแต่ปลูกต้นกล้าจนถึงขั้นตอนการดำนา และเริ่มการปาทรายในช่วงบ่าย ผู้ทำพิธีช่วงเช้าในชุดชาวนาและวัวจะร่วมปาทรายกับผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได้
หลังจากจบการแข่งขันปาทราย จะมีการแจกขนมโมจิและต้นสนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนต้นกล้า เชื่อกันว่าหากนำกิ่งสนไปประดับตรงทางเข้าบ้าน จะช่วยป้องกันโชคร้ายและช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง มาสนุกกับเทศกาลแปลกใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดมายาวนานกว่า 1,300 ปีด้วยกัน!

083 Reh Sunakake Matsuri

Things to do

1. การแข่งขันปาทรายดูราวกับฝนโปรย

จุดเด่นของเทศกาลนี้อยู่ที่ "การแข่งขันปาทราย" ผู้ทำพิธีช่วงเช้าในชุดชาวนาและวัวจะร่วมปาทรายกับผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนานและครึกครื้น แต่ละคนจะทุ่มเทและปาทรายอย่างจริงจัง ผู้ร่วมงานทุกคนต่างเปรอะเปื้อนไปด้วยทรายเมื่อจบงาน ภายในวิหารก็เต็มไปด้วยทรายกระจัดกระจาย ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วม กรุณาสวมเสื้อกันฝนให้เรียบร้อย และป้องกันกล้องถ่ายรูปกับโทรศัพท์มือถือให้ดี 

2. จับตามองพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลการทำนา

ภายในพิธีการทำนา ผู้ร่วมพิธีจะขับกล่อมคำอธิษฐาน และจำลองขั้นตอนการทำนาไปตามลำดับ ตั้งแต่การลงต้นกล้าไปจนถึงการดำนา นอกจากนี้ ยังมีพิธีบนวิหารและพิธีกรรมภายในสวน เพื่ออธิษฐานให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการทำนาแต่ละขั้นตอนและได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ แม้ว่าการปาทรายภายในศาลเจ้าฮิโรเสะจะโด่งดังในฐานะเทศกาลแปลก แต่พิธีกรรมดั้งเดิมเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนที่ไม่อยากให้คุณพลาดชม

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
  จัดเป็นประจำทุกปีในวันเดียวกัน
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าฮิโรเสะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์ให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.hirosetaisya.com/

 • SNS

  https://www.facebook.com/pages/廣瀬神社/270179819709672

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าฮิโรเสะ
  0745-56-2065

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

การแข่งขันปาทรายจะเริ่มต้นและจบลงด้วยสัยญาณกลองไทโกะ กรุณารักษากฎกติกา
ต้องสวมใส่แว่นตาและเสื้อกันฝนในการเข้าร่วมปาทราย
ใส่กล้องและโทรศัพท์มือถือไว้ในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันไม้ให้ทรายหลุดเข้าไปด้านใน
ไม่มีห้องล็อคเกอร์ให้บริการ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคิตะคัตซึระกิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโฮริวจิ รถไฟ JR สายยะมะโทจิ 

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : 99 ตำบลคะวะอิ อำเภอคิตะคัตซึระกิ จังหวัดนะระ
เดินจากสถานีโฮริวจิประมาณ 25 นาที หรือนั่งแท็กซี่ประมาณ 5 นาที

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.