เทศกาลทันซันจินจะเคมะริ

(談山神社けまり祭)

นะระ, อำเภอซะกุระอิ

Afternoon Join Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลจัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงภายในพื้นที่ของศาลเจ้าทันซังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาในจังหวัดนะระ เทศกาลเคมะริเริ่มต้นในปี 1926 เพื่อจำลองการละเล่น "เคมะริ" ที่เคยเป็นกิจกรรมของเหล่าขุนนางเมื่อ 1,400 ปีก่อนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ศาลเจ้าทันซังสร้างขึ้นเพื่อบวงสรวงแด่ "ฟุจิวะระ โนะ คะมะตะริ" ผู้สร้างรากฐานทางการเมืองให้กับประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ. 600 การละเล่น "เคมะริ" นี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฟุจิวะระได้พบและพูดคุยเรื่องการเมืองอย่างละเอียดกับองค์จักรพรรดิในยุคนั้น ประเทศญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมการเล่นเคมะริมาจากประเทศจีน กติกาคือเลี้ยง "มะริ" หรือลูกบอลหนังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ตกลงพื้น ลักษณะคล้าย ๆ การเลี้ยงบอลของกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน หลังจากชมการแสดงของผู้เล่นมืออาชีพแล้ว ผู้ร่วมงานสามารถทดลองเล่นได้เช่นกัน

Things to do

1. สัมผัสยุค "เฮอัน" ผ่านเครื่องแต่งกายที่งดงามและท่าทีงามสง่า

107 Re1 2 Kemarisai

นักแสดงเคมะริจะแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส ตัดกับสีเขียวขจีของภูเขาในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงอย่างชัดเจน เสื้อผ้าดังกล่าวจำลองมาจากชุดของขุนนางและชนชั้นสูงสมัยเฮอันราว 1,400 ปีก่อน สีของชุดถูกกำหนดตามสถานะ นอกจากนี้ กติกาและทักษะการเล่นเคมะริยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนการเคลื่อนไหวที่สง่างามต่างจากการละเล่นอื่น ๆ

2. ลองเข้าร่วมกีฬา "เคมะริ" ไม่ต้องสนเรื่องแพ้ชนะ

107 Re1 1 Kemarisai

เมื่อการแสดงเคมะริจบลง ผู้ร่วมงานสามารถทดลองเตะลูกบอลได้ด้วยตนเอง เคมะริไม่มีระเบียบเรื่องแพ้หรือชนะ แต่ผู้เตะจะคำนึงว่าจะทำยังไงให้อีกฝ่ายรับลูกได้ง่ายที่สุด ถือเป็นวิธีคิดที่ต่างจากการละเล่นอื่น ต้องเริ่มเตะด้วยความใส่ใจ!

3. จับตามองสวนที่ออกแบบอย่างงดงาม!

ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ของวันที่ 3 เป็นต้นไป นักแสดงจะเริ่มแข่งขันเตะลูกบอลเคมะริบริเวณพื้นที่ที่ชื่อว่า "เคมะริโนะนิวะ" ระหว่างจัดการละเล่นเคมะริ ผู้จัดงานจะปักไม้ไผ่ 4 มุมรอบสวนเพื่อกำหนดตำแหน่งยืนของผู้เล่นและขอบเขตพื้นที่อย่างคร่าว ๆ  ด้านล่างสวนฝังไหเอาไว้เพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนขณะเตะลูกบอล รับรองว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการละเล่นโบราณท่ามกลางสวนญี่ปุ่นที่งดงาม

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 3 พฤศจิกายนและวันที่ 29 เมษายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน อำเภอซะกุระอิ จังหวัดนะระ
  ศาลเจ้าทันซัน 319 โทโนะมิเนะ อำเภอซะกุระอิ จังหวัดนะระ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ อำเภอซะกุระอิ จังหวัดนะระ
  ศาลเจ้าทันซัน 319 โทโนะมิเนะ อำเภอซะกุระอิ จังหวัดนะระ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษให้บริการ
  หากมีข้อสงสัยภายในเขตศาลเจ้า พนักงานสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้โดยติดต่อล่ามผ่านทางโทรศัพท์
  เบื้องต้น กรุณาติดต่อสอบถามที่พนักงานก่อน
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำให้บริการ 2 แห่ง
 • เวบ็ไซต์

  http://tanzan.or.jp

 • SNS

  https://www.facebook.com/groups/635350616606880/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าทันซัง
  0744-49-0001

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาอย่ากีดขวางขบวนพาเหรดหรือส่งเสียงรบกวนเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอซะกุระอิ

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีซะกุระอิ (JR หรือคินเท็ตซึ))
สายรถไฟ : JR สายมังโยมะโฮโรบะ, คินเท็ตซึ สายโอซาก้า

ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด : ศาลเจ้าทันซัง
สายรถบัส : สายโทโนะมิเนะ

เดินทางด้วยรถบัสจากสถานีซะกุระอิ (ทางออกทิศใต้) ไปลงยังป้ายปลายทางที่ศาลเจ้าทันซัง
เดินจากป้ายรถบัสไปยังพื้นที่จัดงานประมาณ 5 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?