เทศกาลวะกะคุสะยะมะ ยะมะยะกิ

(若草山山焼き)

นะระ, อำเภอนะระ

Caution ! See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

"ยะมะยะกิ" คือการเผาหญ้าบนภูเขา ภูเขาวะกะกุสะทั้งลูกจะลุกโชนเป็นสีแดง ราวกับลอยกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนความฝัน ตำนานเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของพิธีเผาภูเขามีหลายเรื่อง บ้างว่าเผาหญ้าเพื่อทำบุญให้วิญญาณของบรรพบุรุษผู้เสียชีวิต บ้างก็ว่าเผาเพื่อให้หญ้าใหม่แตกยอดขึ้นมา เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศให้เมืองนะระเตรียมพร้อมรับปีใหม่ที่จะมาถึงและต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ภายในเทศกาลจะจุดดอกไม้ไฟ 600 นัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสร้างฉากหลังอลังการให้กับภูเขา หากมองจากระยะไกล จะได้เห็นทัศนียภาพที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นกับความงดงามของภูเขาเพลิง แต่หากอยากสัมผัสพลังความยิ่งใหญ่ แนะนำให้มองจากระยะใกล้ (ภาพด้านบนถ่ายจากประตูซุสะกุมง ปราสาทเฮโจคิว มุมถ่ายภาพจะทำให้เห็นภูเขาแตกต่างกัน นอกจากนี้ สระน้ำคัตซึมะตะอิเคะก็ถือเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง)

136 Reh Wakakusa Yamayaki

Things to do

1. ภูเขาโอบล้อมด้วยเปลวไฟและลอยขึ้นกลางท้องฟ้า

136 Re1 1 Wakakusa Yamayaki

ผู้จัดงานจะเริ่มจุดไฟบนภูเขาตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป โดยเป่าแตรสังข์และแตรวงเป็นสัญญาณให้สมาชิกประมาณ 300 คนถือคบเพลิงมาจุดไฟลงบนภูเขาวะกะกุสะ ที่นี่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 342 เมตร ภูเขาที่ปกป้องเมืองนะระทั้งหมดแห่งนี้จะลุกโชนกลางเปลวไฟ

2. ภูเขาแดงเพลิงผสมผสานกับดอกไม้ไฟอันงดงาม

136 Re2 1 Wakakusa Yamayaki

ก่อนจะเริ่มพิธีเผาหญ้าเล็กน้อย จะมีการจุดดอกไม้ไฟประมาณ 600 นัดตั้งแต่เวลา 18.15 น.เป็นต้นไป โดยใช้ดอกไม้ไฟที่เรียกว่า "ชะคุดะมะ" ซึ่งมีขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดในจังหวัด นักท่องเที่ยวจะได้เห็นภาพท้องฟ้าแดงเพลิงจากภูเขาที่กำลังลุกไหม้ผสมผสานกับดอกไม้ไฟที่งดงามอลังการ

3. ไปถึงที่จัดงานให้เร็วขึ้นเพื่อชมพาเหรดย้อนยุค

136 Re3 1 Wakakusa Yamayaki

แม้ว่าไฮไลท์ของเทศกาลจะอยู่ในพิธีเผาภูเขา แต่ภายในงานยังมีพาเหรดดวงไฟศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไปอีกด้วย นักท่องเที่ยวจะได้เห็นเครื่องแต่งกายจำลองบทบาทของข้าราชการและนักบวชสมัยโบราณร่วมแบกคบเพลิงสำหรับจุดไฟเผาภูเขาเดินเข้ามาในงาน หากพอมีเวลา อยากให้ลองมาที่จัดงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เลย

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020
  จัดเป็นประจำในวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนมกราคม
 • พนื้ทจี่ดังาน ภูเขาวะกะกุสะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมชมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษ
  มีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวรองรับภาษาอังกฤษและภาษาจีนบริเวณเชิงเขาวะกะกุสะ
 • ข้อมูล Wi-Fi ภายในสวนสาธารณะนะระสามารถเชื่อมต่อ Nara FREE Wi-Fi ได้
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการในจุดต่าง ๆ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอนะระ (รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)
  0742-22-3900
 • คณะกรรมการจัดงานเทศกาลวะกะกุสะยะมะยะกิ (กองอำนวยการสวนสาธารณะนาระ) (ไม่สามารถรองรับภาษาต่างประเทศได้)
  0742-27-8677

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

หากนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่ กวางจะเข้าใจผิดและเผลอกินขยะจนเกิดอาการเจ็บป่วย กรุณานำขยะกลับไปทิ้งด้านนอก
ห้ามเข้าใกล้ภูเขาวะกะกุสะในวันงานเด็ดขาดเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ภูเขาวะกะกุสะ

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีคินเท็ตซึนะระ
สายรถไฟ : สายคินเท็ตซึนะระ

ขึ้นรถบัสต่อจากสถานีรถไฟ
ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด : โทไดจิ ไดบุคซึเดง คะสุกะไทฉะมะเอะ
สายรถ : นะระโคซือบัส (สายวนรอบนอก)

เดินต่ออีกประมาณ 15 นาที

ภูเขาวะกะกุสะ
ตำบลโซชิ อำเภอนะระ จังหวัดนะระ

ปราสาทเฮโจคิว
ตำบลซะกิ อำเภอนะระ จังหวัดนะระ

สระน้ำคัตซึมะตะอิเคะ
2 โจเมะ ชิจิโจ อำเภอนะระ จังหวัดนะระ 

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?