เทศกาลมุโกะนะเกะ - สุมินุริ

(奇祭むこ投げすみ塗り)

นิอิกะตะ, อำเภอโทกะมะจิ

Over 400 Years Afternoon Join Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลจัดขึ้นบริเวณ "วิหารยะคุชิโด" กลางแหล่งน้ำพุร้อนของจังหวัดนิอิกะตะที่ปกคลุมด้วยชั้นหิมะหนา ผู้ร่วมพิธีจะโยนเจ้าบ่าวที่แต่งงานเมื่อปีก่อนลงมาจากหน้าผาสูง 5 เมตรเพื่ออวยพรให้ชีวิตสมรสราบรื่น พิธีนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจากวิธีลงโทษชายหนุ่มที่ฉุดหญิงสาวในหมู่บ้านไปในอดีต แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ต้องการอวยพรให้คู่บ่าวสาว หลังจากเสร็จสิ้นการโยนเจ้าบ่าว จะมีพิธีทาหน้าสีดำด้วยถ่านต่อ ในงานจะจัดพิธีเผาทำลายเครื่องรางที่ใช้ประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออธิษฐานให้ปีต่อจากนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จากนั้นจึงนำถ่านที่เหลือจากพิธีนี้มาทาหน้ากันและกัน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมพิธีทาหน้าดำช่วงนี้ได้ มาทาสีดำพร้อมขอพรให้พบกับความสุขด้วยกันนะ  

128 Reh Mukonage Suminuri

Things to do

1. พิธีโยนเจ้าบ่าวคือหลักฐานแสดงความรัก

128 Re1 1 Mukonage Suminuri
128 Re1 2 Mukonage Suminuri

แค่ได้ยินว่าจะถูกโยนลงมาจากหน้าผา หลายคนคงกังวลถึงความปลอดภัยของเหล่าเจ้าบ่าว แต่ไม่ต้องหวาดกลัวไป เพราะหน้าผามีทางลาดชัน และมีหิมะปกคลุมหนาให้เหล่าเจ้าบ่าวกลิ้งลงมาถึงด้านล่างซึ่งเจ้าสาวรออยู่อย่างปลอดภัย การเฝ้าดูเจ้าบ่าวด้วยความกังวลและได้เห็นสภาพที่ปกคลุมไปด้วยหิมะจะทำให้ผู้ร่วมงานหัวเราะอย่างมีความสุข หากติดต่อสอบถามล่วงหน้า คุณอาจได้รับเลือกให้เข้าพิธีด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพหิมะในแต่ละปี

2. ทาหน้าสีดำเพื่อร่วมแบ่งปันความสุข

128 Re2 1 Mukonage Suminuri
128 Re2 2 Mukonage Suminuri
128 Re2 3 Mukonage Suminuri
128 Re2 4 Mukonage Suminuri

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีโยนเจ้าบ่าว ทางผู้จัดงานจะนำถ่านที่เหลือจากการพิธีเผาทำลายเครื่องรางที่ใช้ประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออธิษฐานให้ปีต่อจากนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาทาหน้ากันและกัน พร้อมส่งเสียงแสดง "ความยินดี" เพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่สร้างครอบครัวใหม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมพิธีทาหน้าดำได้ มาร่วมสนุกเพื่ออธิษฐานให้ร่างกายแข็งแรงและพบกับความสุขตลอดปีกัน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพุธที่ 15 มกราคม 2020
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี โดยทั่วไปจะไม่ยกเลิกงานแม้จะมีหิมะหรือฝนตก แต่หากสภาพอากาศแปรปรวนมาก แนะนำให้สอบถามรายละเอียดงานก่อนเดินทางมา
 • พนื้ทจี่ดังาน วิหารยะคุชิโด ยุโมโตะ มัตซึโนะยะมะ อำเภอโทกะมะจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ หากต้องการเข้าร่วมพิธีโยนเข้าบ่าว (มุโกะนะเกะ) กรุณาสอบถามรายละเอียดและจองล่วงหน้า
  ส่วนพิธีทาหน้าดำ (สุมินุริ) สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ บริเวณเตาผิงไฟโบราณด้านในแหล่งน้ำพุร้อนจะมีจุดแจกเหล้าสาเกหวานให้ผู้ร่วมงาน และมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการภาษาอังกฤษที่นี่
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มี 2 จุด (ลานจอดรถทางเข้าแหล่งน้ำพุร้อนและภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลางแหล่งน้ำพุร้อน)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ หลังทาหน้าสีดำ สามารถล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ในสถานบริการบ่อน้ำแร่
 • เวบ็ไซต์

  http://www.matsunoyama.com/

 • SNS

  https://www.facebook.com/matsunoyama.yutotto/

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมมัตซึโนะยะมะ สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอโทกะมะจิ
  025-596-3011

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามจองพื้นที่สำหรับถ่ายภาพหรือวีดีโอ
ในกรณีที่ต้องการเก็บภาพคู่บ่าวสาวที่เข้าร่วมพิธี กรุณาติดต่อสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวล่วงหน้า
กรุณาพันผ้าขนหนูบริเวณคอและสวมเสื้อกันฝนพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อน
ถนนค่อนข้างลื่น กรุณาเตรียมรองเท้าให้เหมาะสม

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีมัตซึดะอิ
ชื่อสายรถไฟ : สายโฮกุโฮกุ
วิธีการเดินทางจากสถานีไปยังพื้นที่จัดงาน
ใช้บริการรถบัสประจำทาง "โทเคบัส" จากสถานีมัตซึดะอิไปจนถึงป้ายสุดท้ายที่มัตซึโนะยะมะออนเซ็น
ใช้เวลานั่งรถบัสประมาณ 32 นาที ค่าโดยสาร 520 เยน

ที่อยู่แหล่งน้ำพุร้อน
ยุโมโตะ มัตซึโนะยะมะ อำเภอโทกะมะจิ จังหวัดนิอิกะตะ

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?