การแข่งขันว่าวยักษ์ชิโรเนะ

(白根大凧合戦)

นิอิกะตะ, อำเภอนิอิกะตะ

Over 100 Years Afternoon Join Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลเก่าแก่ยาวนานกว่า 300 ปีที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ว่าวยักษ์ขนาด 24 เสื่อ (สูง 7 เมตร กว้าง 5 เมตร) จะล่องลอยขึ้นบนชายฝั่งแม่น้ำนะกะโนะกุจิ แม่น้ำสายนี้แตกสาขามาจากแม่น้ำชินะโนะสายใหญ่ที่ไหลผ่านที่ราบเอจิโกะ หลังว่าวติดลมบน คุณจะได้เห็นการแข่งขันต่อสู้อย่างดุเดือดจนกว่าเชือกว่าวของอีกฝั่งจะถูกตัดให้ขาดตกลงมา
ในช่วงกลางยุคเอโดะ เมื่อชาวชิโรเนะชักว่าวขึ้นฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองที่ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำนะกะโนะกุจิเรียบร้อย ว่าวกลับไปตกที่ฝั่งตรงข้าม ส่งผลให้ไร่นาเสียหาย ชาวชิโรเนะฝั่งตะวันตกจึงโกรธแค้น และเริ่มต่อสู้กับว่าวฝั่งชิโรเนะจนเกิดเป็นเทศกาลการแข่งขันว่าวยักษ์ขึ้น
การใช้ภูมิปัญญาและเทคนิคของบรรพบุรุษบังคับให้ว่าวลอยไปฝั่งตรงข้ามยังคงได้รับการพัฒนาและสานต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน
ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมดึงเชือกว่าวได้ มาลองสัมผัสพลังของว่าวยักษ์ที่ลอยล่องสู่ฟ้ากว้าง! 

014 Reh Niigata Shirone Top (補正済み)

Things to do

1. จับตามองว่าวขนาดใหญ่ลองลอยสู่ท้องฟ้าด้วยกันเถอะ!

ภาพว่าวยักษ์สูง 7 เมตร กว้าง 5 เมตรล่องลอยสู่ท้องฟ้ากว้างเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้เล่นว่าวจำนวนมากของแต่ละทีมจะดึงรั้งว่าวและวิ่งไปมาบนทำนบกั้นน้ำอย่างแข็งขัน จะเกี่ยวพันว่าวของอีกฝั่งได้หรือไม่ และการแข่งขันจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ ทุกอย่างแปรเปลี่ยนได้ตามทิศทางลม ในขณะเดียวกัน ขอแนะนำให้จับตามองภาพเขียนที่งดงามและทรงพลังบนตัวว่าวด้วย

2. รวมพลังดึงเชือกว่าว!

014 Re2 1 Niigata Shirone To Do (補正済み)

เมื่อสายป่านเกี่ยวติดว่าวฝั่งตรงข้ามและตกลงแม่น้ำ การรวมพลังจึงเริ่มขึ้น อ่านกระแสน้ำให้ดี และเริ่มออกแรงดึงสุดพลังเพื่อไม่ให้เชือกว่าวหย่อน ฉุดดึงเชือกที่ทอดยาวไปทั่วเมืองอย่างพร้อมเพรียงกัน ออกแรงจนกว่าเชือกว่าวฝั่งตรงข้ามจะขาด  ความน่าสนใจที่แท้จริงอาจไม่ใช่ผลแพ้ชนะ แต่อยู่ที่การรวมพลังของทุกคนในชุมชน มาช่วยกันออกแรงดึงได้เลย!

3. แวะไปลานจัดงานด้วย!

014 Re3 1 Niigata Shirone To Do (補正済み)

บริเวณลานจัดงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความคึกคักให้กับการแข่งขันว่าวยักษ์ชิโรเนะแบบดั้งเดิม มีทั้งการแห่ซุ้ม กิจกรรมบนเวที มุมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเต้นรำต่างๆ มากมาย

©Shirone Ootako Gassen

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 6-10 มิถุนายน 2019 เริ่มแข่งขัน 13.00 น.เป็นต้นไป
  จัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีถึงวันจันทร์ต้นเดือนมิถุนายน รวม 5 วัน
 • พนื้ทจี่ดังาน บนทำนบกั้นน้ำแม่น้ำนะกะโนะกุจิ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีสตาฟให้บริการภาษาอังกฤษที่ศูนย์บริการข้อมูลเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
 • ข้อมูล Wi-Fi อยู่ระหว่างการพิจารณา
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำภายในพื้นที่จัดงานและติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มี
 • เวบ็ไซต์

  http://www.shironekankou.jp/tako/index.html

 • SNS

  https://www.facebook.com/shironeoodako

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานแข่งขันชิโรเนะ โอทะโกะ กัสเซ็น
  025-372-6505

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามล้ำเข้าไปในเขตหวงห้ามเนื่องจากว่าวอาจตกลงมา หรือผู้เล่นว่าวอาจวิ่งสวนไปมา
บนทำนบกั้นน้ำค่อนข้างแคบ ห้ามหยุดยืนชมเทศกาลบริเวณดังกล่าว

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนิอิกะตะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีนิอิกะตะ     รถไฟชินคันเซ็นสายโจเอ็ทซึ หรือรถไฟ JR สายหลักชินเอ็ทซึ  

(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
สายรถบัส : สายโอโนะ - ชิโรเนะ
ป้ายหน้าโรงเรียนประถมชิโรเนะ (ป้ายชั่วคราวเฉพาะช่วงเทศกาล)

พื้นที่จัดงาน (ระบุชัดเจน)
ที่อยู่ : ชิโรเนะ - นิชิชิโรเนะ ตำบลมินะมิ อำเภอนิอิกะตะ
นั่งรถบัสจากสถานีนิอิกะตะ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที)
1) เส้นทางบังไดบะชิไลน์ (เส้นทางหมายเลข : B1) ขึ้นรถที่ป้าย ""หน้าสถานีนิอิกะตะ"" ลงป้าย ""อะโอยะมะ"" เพื่อเปลี่ยนรถ
2) สายโอโนะ - ชิโรเนะ (เส้นทางหมายเลข : W7) ขึ้นรถที่ป้าย ""อะโอยะมะ"" ลงที่ป้าย ""*หน้าโรงเรียนประถมชิโรเนะ""
3) เดินประมาณ 5 นาทีถึงพื้นที่จัดงาน 
*ป้ายชั่วคราวเฉพาะช่วงเทศกาลแข่งขันว่าวเท่านั้น

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?