เทศกาลไซไดจิเอโย

(西大寺会陽)

โอคะยะมะ, อำเภอโอกะยะมะ

Over 400 Years Caution ! Afternoon Join Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า "เทศกาลฮะดะกะหรือเทศกาลเปลือย" กลุ่มผู้ชายนุ่งผ้าเตี่ยวจะแย่งชิงท่อนไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ไม้ศักดิ์สิทธิ์" กันอย่างทุ่มเท ผู้ที่คว้าได้จะกลายเป็น "ฟุกุโอโตโกะหรือชายผู้โชคดี" และเชื่อว่าจะได้พบกับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมความสุขตลอดปี เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ชายฉกรรจ์ต่างคาดหวังจะได้เป็นฟุกุโอโตโกะและถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต กลุ่มคนกว่า 10,000 ชีวิตจึงแย่งชิงไม้อย่างคลุ้มคลั่ง หากต้องการเข้าร่วมงาน ก็สามารถสมัครได้จากต่างประเทศเช่นกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ information) หากใครมั่นใจในพละกำลังของตัวเอง ก็ลองมาคว้าตำแหน่งชายผู้โชคดีดูสักครั้ง 

142 Reh Saidaiji Eyo

Things to do

1. เสียงกลองไทโกะขอพรดังกระหึ่มทั่วเทศกาล

142 Re1 1 Saidaiji Eyo

ช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการแสดง "เอโยไทโกะ" เทศกาลไซไดจิเอโยได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลของผู้ชาย แต่ผู้ตีกลองไทโกะทั้งหมดในที่นี้เป็นผู้หญิง พวกเธอจะหวดกลองอย่างแข็งขันและสง่างามเพื่ออวยพรให้กับการต่อสู้ของชายฉกรรจ์ ขอแนะนำให้ชมจากที่นั่งพิเศษ (เสียค่าใช้จ่าย) ที่มองเห็นพลังของชายหนุ่มอย่างชัดเจน ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่วัดไซไดจิ

ติดต่อได้ที่สมาคมส่งเสริมเทศกาลเอโย (086-942-0101)
ตั๋วแบบระบุที่นั่ง 5,000 เยน
ตั๋วยืน 1,000 และ 500 เยน

2. เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมเข้าร่วมงาน

142 Re2 1 Saidaiji Eyo
142 Re2 2 Saidaiji Eyo

ภายในบริเวณงานพร้อมจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำหรับงานเทศกาล เช่น ผ้าคาดเอวและถุงเท้า (ผ้าเตี่ยวคาดเอว 1,000 เยน, ถุงเท้า 1,000 เยน, ค่าบริการห้องเปลี่ยนชุด 1,000 เยน) เปลี่ยนชุดแล้วมุ่งหน้าสู่วิหารหลักเพื่อแย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้เลย เส้นทางสู่วิหารถูกกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ต้องเดินตามกลุ่มคนเข้าไป นอกจากนี้ ระหว่างทางจะผ่านจุดลุยน้ำที่เรียกว่า "พื้นที่ชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์" สำหรับชำระล้างเคราะห์ร้ายจากปีก่อน กรุณาเคารพประเพณีและปฎิบัติตามธรรมเนียมดั้งเดิม

3. เหล่าชายฉกรรจ์หลักหมื่นคนจะแย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์ 2 ท่อน

142 Re3 1 Saidaiji Eyo
142 Re3 2 Saidaiji Eyo

สงครามแย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น.เป็นต้นไป เมื่อแสงไฟบริเวณพื้นที่จัดงานดับลง ไม้ศักดิ์สิทธิ์จะถูกโยนขึ้นในความมืดมิด เหล่าชายฉกรรจ์จะกระตือรือร้นอย่างที่สุด ไม้ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวอบกลิ่นหอมเอาไว้ ผู้ร่วมแย่งชิงบางคนจึงใช้การดมกลิ่นเพื่อหาไม้ดังกล่าว

4. บรรยากาศสดชื่นหลังสงครามสิ้นสุด

142 Re4 1 Saidaiji Eyo

เมื่อคว้าไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ จะต้องนำออกไปนอกศาลเจ้าเพื่อตรวจสอบว่าไม้ดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะนำไม้มาประกอบกับแท่นที่ใช้ไสไม้ออกไป หากประกอบได้สมบูรณ์ ก็ถือว่าได้ "ฟุกุโอโตโกะ" ตัวจริง เมื่อไม้ศักดิ์สิทธิ์ 2 ท่อนถูกนำไปนอกพื้นที่ศาลเจ้า ถือว่าสงครามเป็นอันที่สุด เหล่าชายฉกรรจ์ที่ต่อสู้พุ่งเข้าชนกันอย่างจริงจังจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นอารมณ์ผ่อนคลาย 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์
 • พนื้ทจี่ดังาน วัดไซไดจิ วิหารคันนงอิน
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เข้าร่วมงานได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น
  สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือสมัครทางโทรศัพท์
  แนะนำให้สมัครล่วงหน้าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  หากต้องการสมัครในวันงาน สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านสองช่องทางต่อไปนี้
  ★สมาคมส่งเสริมเทศกาลเอโย
  3-6-15 ไซไดจินะกะ อำเภอโอกะยะมะ
  เว็บไซต์สำหรับสมัครเข้าร่วมพิธี (มีรายละเอียดข้อควรระวังในเว็บไซต์)
  http://www.okayama-cci.or.jp/activation/saidaijieyo/join.html

  ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าร่วมพิธี
  ・ชื่อกลุ่ม (หากสมัครแบบเดี่ยว ก็ไม่จำเป็น)
  ・ชื่อตัวแทนกลุ่ม (กรณีที่สมัครเป็นกลุ่ม)
  ・ชื่อสกุล
  ・ที่อยู่
  ・อีเมล์ (จำเป็นในกรณีที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
  ・เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
  ・พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและหมายเลขโทรศัพท์
  ・จำนวนผู้เข้าร่วม (ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่ม)

  ★พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
  https://goo.gl/maps/kibZR2pYh162
  พื้นที่ใกล้เคียงกับธนาคารจูโกกุ สาขาวัดไซไดจิ : 3-7-1 ไซไดจินะกะ, ฮิกะชิ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ การบริการรองรับคนต่างชาติและศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว (ข้อมูลแผนที่)
  นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าร่วมงานได้ ภายในเทศกาลมีจำหน่ายผ้าเตี่ยวคาดเอวและบริการพื้นที่เปลี่ยนเสื้อ
  มีโบรชัวร์เทศกาลภาษาอังกฤษและการประกาศข้อมูลภาษาอังกฤษในวันงานที่กองอำนวยการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีให้บริการในบริเวณใกล้เคียง (เสียค่าใช้จ่าย)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.okayama-cci.or.jp/activation/saidaijieyo_en.html

 • SNS

  https://www.facebook.com/saidaijieyou/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมเทศกาลเอโย (อยู่ภายในหอการค้าโอกะยะมะ สาขาวัดไซไดจิ)
  086-942-0101

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

・ห้ามผู้ดื่มสุราและผู้ที่มีรอยสักเข้าร่วมงาน
・ห้ามสวมถุงเท้าแบบอื่นนอกเหนือจากถุงเท้าขาวที่กำหนดเข้าร่วมพิธี
・ห้ามใช้ความรุนแรงหรือทะเลาะเบาะแว้งในพื้นที่จัดงาน
・ห้ามสวมแว่นตาและเครื่องประดับโลหะ เช่น สร้อยคอหรือต่างหู
・จังหวะที่ไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกเขวี้ยงลงมาอาจเกิดอันตรายได้ ต้องเข้าร่วมพิธีด้วยความเข้าใจและระมัดระวัง
(ทางวัดไซไดจิไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดบาดแผลหรืออุบัติเหตุจนเสียชีวิต ต้องเข้าร่วมด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง)

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้า

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานี JR ไซไดจิ
สายรถไฟ : JR สายอะโค

เดินจากสถานี JR ไซไดจิไปทางทิศใต้ประมาณ 10 นาที

ที่อยู่วัดไซไดจิ
3-8-8  ไซไดจินะกะ, ฮิกะชิ, อำเภอโอกะยะมะ

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?