เทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ การแข่งขันชักเย่อเชือกยักษ์แห่งนาฮะ

(那覇大綱挽まつり)

โอกินะวะ, อำเภอนาหะ

Over 400 Years Afternoon Join Okinawa

ข้อมูลเทศกาล

เชื่อกันว่าเทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ หรือการแข่งขันชักเย่อเชือกยักษ์แห่งนาฮะเริ่มต้นในปี 1450 ถือเป็นเทศกาลเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวโอกินะวะภาคภูมิใจ ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันชักเย่อที่ได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค เชือกที่ใช้ในเทศกาลนี้ประกอบขึ้นจากเชือก 2 ส่วนโดยมาจากทีมมีนนะ (เชือกผู้หญิงจากฝั่งตะวันตก) และออนนะ (เชือกผู้ชายจากฝั่งตะวันออก) เมื่อนำเชือกทั้งสองมาฟั่นรวมกันจะมีความยาว 200 เมตร หนัก 43 ตัน และมีผู้เข้าร่วมดึงเชือกประมาณ 15,000 คน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมดึงเชือกได้ เทศกาลจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมต่างชาติต่างภาษา นอกจากการชักเย่อแล้ว ยังมีขบวนพาเหรดศิลปะการแสดงพื้นบ้านและขบวนธงโดยกลุ่มวัยรุ่นที่เคลื่อนที่ไปรอบเมืองอีกด้วย

106 Reh Naha Ohtsunahiki Matsuri

Things to do

1. การเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพียงและงดงามของ "ระบำเอซ่า"

106 Re1 1 Naha Ohtsunahiki Matsuri
106 Re1 2 Naha Ohtsunahiki Matsuri

นับตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันแรก จะมีขบวนพาเหรดโดยชาวเมืองบริเวณถนนโคคุไซ และในขบวนพาเหรดดังกล่าวจะมีการเต้นรำ "เอซ่า" แบบดั้งเดิมของโอกินะวะซึ่งมีท่วงท่ากระชับและหนักแน่นประกอบเสียงกลองไทโกะ เครื่องแต่งกายที่งดงามและฝีมือการร่ายรำจะสร้างความประทับใจให้กับคุณ

2. เหล่าชายฉกรรจ์โบกธงขนาดมหึมา

106 Re2 1 Naha Ohtsunahiki Matsuri

ตั้งแต่เวลา 11.30 - 14.00 น.ของวันที่ 2 บริเวณถนนโคคุไซจะมีขบวนพาเหรดธง ผืนธงคือสัญลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านและเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ช่วยปกปักษ์รักษาให้แต่ละชุมชนพบเจอกับความรุ่งเรือง ทั้ง 14 ชุมชนจะนำธงมาประดับตกแต่งตามเอกลักษณ์ของตน ผู้ถือธงจะต้องเป็นเพศชายเท่านั้น การได้รับเลือกให้รับผิดชอบตำแหน่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต ผู้แบกธงจะต้องบังคับธงสูง 10 เมตร หนัก 50 กก.เพียงลำพัง 

3. ไม่ใช่แค่ดึงเชือกเท่านั้น! แต่สำคัญตรงการฟั่นเชือกด้วย

106 Re3 1 Naha Ohtsunahiki Matsuri
106 Re3 2 Naha Ohtsunahiki Matsuri

เชือกที่ใช้ในเทศกาลนี้ประกอบขึ้นด้วยเชือก 2 กลุ่มจากทีมมีนนะ (เชือกผู้หญิงจากฝั่งตะวันตก) และออนนะ (เชือกผู้ชายจากฝั่งตะวันออก) เชือกทั้งสองคุณสมบัติต่างกัน แต่ถูกนำมารวมกันเพื่อสื่อความหมายในการเกิดสิ่งใหม่ซึ่งมีพลังแข็งแกร่ง อุปกรณ์ที่ใช้ฟั่นเชือกทั้งสองเข้าด้วยกันคือไม้ขนาดใหญ่หนัก 365 กก.เรียกว่า "คะนุจิโบ" ผู้ร่วมงานจะนำเชือกมารั้งไว้กับไม้ซึ่งจัดเตรียมเอาไว้ตลอดปีเพื่อโอกาสนี้ เมื่อเชือกเริ่มรวมเป็นหนึ่ง การชักเย่อก็ใกล้เริ่มขึ้น!

4. การชักเย่อด้วยคน 15,000 คน

ผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคเลียนแบบบุคคลในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรริวกิว หลังเตรียมตัวเรียบร้อย การชักเย่อจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมเสียงฆ้อง เชือกที่ใช้ชักเย่อประกอบด้วยเชือกขนาดเล็ก 80 เส้น ต้องใช้แรงคนถึง 15,000 คนในการแข่งขัน เมื่อทุกคนออกแรงดึงพร้อมกัน เชือกจะส่งเสียงเสียดสีกันประกอบกับเสียงเชียร์ดังกระหึ่มของผู้ร่วมงาน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมงานได้ เหล่าผู้ร่วมงานที่มาจากต่างถิ่นช่วยทำให้เทศกาลมีบรรยากาศนานาชาติ เชื่อกันว่าหากได้ร่วมดึงเชือก จะได้พบกับความสุข

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 12 - วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019
  จัดคาบเกี่ยววันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันที่ 10 ตุลาคม) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่ภายในเขตอำเภอนาฮะ (ถนนโคคุไซ, สี่แยกคุโมจิ, สวนสาธารณะโอโนยะมะ)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมดึงเชือกระหว่างชักเย่อได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีประกาศข้อมูลภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ขอความร่วมมือจากร้านค้าบริเวณใกล้เคียง
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.naha-navi.or.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลนาฮะโอสึนะฮิกิ (ภายในแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอนาฮะ)
  098-862-3276

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณางดใช้กล้องโดรนในการถ่ายภาพ
พื้นที่จัดงานมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก กรุณาดูแลเด็กไม่ให้คลาดสายตา
ห้ามใช้ของมีคมบริเวณพื้นที่จัดงาน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่สี่แยกคุโมจิ อำเภอนาฮะ

สถานีใกล้ที่สุด : สถานี "เคนโจมะเอะ" (ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ)
ชื่อสายรถไฟ : รถรางยุอิ
เดินจากสถานีไปยังพื้นที่จัดงานบริเวณสี่แยกคุโมจิ 5 นาที
พื้นที่ภายในเขตอำเภอนาฮะ (ถนนโคคุไซ, สี่แยกคุโมจิ, สวนสาธารณะโอโนยะมะ)

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?