เทศกาลนะตะเนะ โกคูไทไซ (คะวะจิโนะฮะรุโกโตะ)

(菜種御供大祭 (河内の春ごと))

โอซาก้า, อำเภอฟุจิอิเดระ

Over 1000 Years Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

ในวันที่ 25 มีนาคมซึ่งเป็นฤดูกาลที่ดอกมัสตาร์ดหรือ "นะตะเนะ โนะ ฮะนะ" บานสะพรั่ง จะมีเทศกาล "นะตะเนะ โกคูไทไซ" โดยทั่วไป พื้นที่อื่นจะเรียกดอกมัสตาร์ดว่า "นะโนะฮะนะ" บางแห่งนิยมนำไปสกัดน้ำมันหรือรับประทาน แต่ที่ญี่ปุ่นถือเป็นดอกไม้เพื่อชื่นชมความงามด้วย ดอกไม้ดังกล่าวถูกพรรณนาถึงในบทกลอนและบทเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่อดีต เป็นดอกไม้ที่คนญี่ปุ่นรู้สึกคุ้นเคย ภายในงานจะมีพิธีถวายขนมดังโกะสีเหลืองซึ่งย้อมจากผลคุจินะชิ (ผลของต้นพุดซ้อนญี่ปุ่น) เพื่อสักการะแด่วิญญาณของท่านสุกะวะระโนะมิจิสะเนะซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำศาลเจ้าโดเมียวจิเท็มมังกู และถือเป็นเทศกาลต้อนรับฤดูใบไม้ผลิของย่านคะวะจิในโอซาก้า จึงมีอีกชื่อว่า "คะวะจิโนะฮะรุโกโตะ" (งานฤดูใบไม้ผลิแห่งคะวะจิ) เชื่อกันว่าขนมดังโกะที่ใช้สักการะเทพเจ้าเป็นของมงคล ช่วยปกป้องโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ารับได้ในวันที่ 24 - 26 ก่อนเริ่มเทศกาล นอกจากนี้ ไฮไลท์อีกอย่างคือ "ขบวนพาเหรดจากเด็ก ๆ" เด็กเล็กจะพากันแต่งกายด้วยกิโมโนงดงาม เดินไปรอบ ๆ เพื่อแจกจ่ายดอกมัสตาร์ด นักท่องเที่ยวสามารถรับชมบรรยากาศน่าเอ็นดูดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

147 Reh Natanegokutaisai3

Things to do

1.เหล่ากิโนโมตัวน้อยจะถือดอกมัสตาร์ดเดินไปรอบเมือง

147 Re1 1 Natanegokutaisai

ไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดของเทศกาลคือ "ขบวนพาเหรดจากเด็ก ๆ" เด็กประมาณ 3 - 9 ขวบจะแต่งกายด้วยกิโมโนอย่างงดงามแล้วเดินแห่ไปรอบเมืองเพื่อถวายดอกมัสตาร์ดแด่ท่านสุกะวะระโนะมิจิสะเนะซึ่งถือเป็นเทพเจ้าประจำศาลเจ้าโดเมียวจิเท็มมังกู เด็กในชุมชนจะต้องเข้าร่วมประสบการณ์นี้สักครั้งในชีวิต ส่วนเด็กที่มาจากต่างถิ่น ก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้ล่วงหน้า

2.นำขนมดังโกะสีเหลืองสดที่ใช้สักการะกลับไปเป็นของฝาก

147 Re2 1 Natanegokutaisai

ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อขนมดังโกะสีดอกมัสตาร์ดที่ใช้สำหรับสักการะกลับไปบ้านได้ เชื่อกันว่าหากรับประทานจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เหมาะจะเลือกเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง (หนึ่งห่อบรรจุ 5 ชิ้น ราคา 500 เยน) และหากต้องการรับแจก ก็สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ไม่จำเป็นต้องมาในวันที่ 25 เท่านั้น

3.ทำความรู้จักต้นกำเนิดของเทศกาลและรับพรใส่ตัว

ท่านสุกะวะระโนะมิจิสะเนะเป็นนักปกครองที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 1,100 ปีก่อน ท่านถูกโยกย้ายไปต่างจังหวัดเนื่องจากผลประโยชน์ทางการเมือง ระหว่างทาง ท่านได้แวะที่โดเมียวจิเพื่อแวะเยี่ยมท่านคะคุจุนิผู้เป็นป้า ในวันนั้นอากาศอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือน และดอกมัสตาร์ดเบ่งบานทั่วบริเวณ หลังจากท่านมิจิสะเนะออกเดินทางต่อ ท่านคะคุจุนิได้จัดเตรียมอาหารถวายเทพเจ้าทุกวันเพื่ออธิษฐานให้การเดินทางราบรื่น ชุดอาหารดังกล่าวประกอบด้วยขนมดังโกะสีเหลืองที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้า เชื่อกันว่าเป็นของมงคลช่วยปกปักษ์รักษาร่างกายให้พ้นจากโรคภัย เมื่อมีผู้สักการะมารวมตัวจำนวนมาก จึงพัฒนากลายเป็นเทศกาลดังเช่นในปัจจุบัน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 9.00 - 17.00 น.
  ขบวนพาเหรดเด็ก เวลา 13.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโดเมียวจิเท็มมังกู
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้ารับขนมดอกมัสตาร์ดที่ใช้สักการะเทพเจ้าได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.domyojitenmangu.com

 • SNS

  https://www.facebook.com/tenmangu/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าโดเมียวจิเท็มมังกู
  072-953-2525

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระลึกเสมอว่าเทศกาลนี้คือพิธีกรรมทางศาสนา อย่าลืมสักการะเทพเจ้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าโดเมียวจิเท็มมังกู

1-16-40 โดเมียวจิ อำเภอฟุจิอิเดระ จังหวัดโอซาก้า

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟคินเท็ตสึ สายมินะมิโอซาก้า : สถานีโดเมียวจิ
เดินจากสถานีโดเมียวจิ 3 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?