เทศกาลฮิระโอกะจินจะชิเมกะเกะชินจิ (โอวะระอิชินจิ)

(天長祭 並 注連縄掛神事「お笑い神事」)

โอซาก้า, อำเภอฮิกะชิโอซาก้า

Over 100 Years Afternoon Join Kansai

ข้อมูลเทศกาล

ผู้ร่วมงานประมาณ 3,000 คนจะหัวเราะเสียงดังตลอด 20 นาที พิธีกรรมแปลก ๆ นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตำนานเทพญี่ปุ่น เทพอาทิตย์โกรธน้องชายที่คอยกลั่นแกล้งและขังตัวเองอยู่ในประตูหินจนโลกมืดมิด เหล่าเทพองค์อื่น ๆ จึงจัดพิธีกรรมเพื่อให้เทพพระอาทิตย์ยอมออกมาด้านนอกด้วยการร่ายรำและเปล่งเสียงหัวเราะหน้าประตูหิน พระอาทิตย์ได้ยินเสียงก็รู้สึกสงสัยและยอมแง้มประตูออก โลกจึงกลับสู่ความสว่างไสวอีกครั้ง เทศกาลนำนิทานปรัมปราดังกล่าวมาเป็นจุดเริ่มต้นจัดเทศกาลในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีช่วงกลางวันสั้นเพื่อเรียกพระอาทิตย์กลับมาให้ผู้คนพบกับความสุข พื้นที่จัดงานจะคึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะของนักบวชและผู้ร่วมพิธี อบอวลด้วยบรรยากาศสดใสร่าเริง

นอกจากพิธีกรรมภายในศาลเจ้าแล้ว ยังมีการประกวดเสียงหัวเราะรายบุคคล การแสดงแนวสตรีทโชว์ และพิธีกรรมอื่น ๆ โดยนักบวช บรรยากาศครึกครื้นไม่แพ้ความหนาวเหน็บ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมและการประกวดเสียงหัวเราะได้ การหัวเราะย่อมไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแน่นอน

124 Reh Tentyousai Narabi Shimekake Shinji

Things to do

1. หัวเราะร่าพร้อมกัน 3,000 คน!!

124 Re1 1 Tentyousai Narabi Shimekake Shinji
124 Re1 2 Tentyousai Narabi Shimekake Shinji

ภายในศาลเจ้าจะมีพิธีเปลี่ยนเชือกแบ่งเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "ชิเมนะวะ" เพื่อต้อนรับปีใหม่ จากนั้น นักบวชผู้ประกอบพิธีจะนำทุกคนหัวเราะดัง "อัปฮัปปะ" 3 ครั้ง เมื่อเสียงกลองไทโกะดังขึ้น ผู้ร่วมงานอีก 3,000 คนจะเริ่มเปล่งเสียงหัวเราะตาม ไม่ว่าจะเป็นนักบวชชาย นักบวชหญิง หรือผู้ร่วมงานทั่วไปก็พร้อมใจกันหัวเราะออกมาเป็นเวลา 20 นาทีโดยคิดถึงเรื่องที่น่ายินดีหรือน่าสนุก ไม่ว่าใครก็เข้าร่วมพิธีนี้ได้ มาหัวเราะให้สุดเสียงเพื่อเรียกความสุขกัน

2. หัวเราะด้วยกันแล้วก็เข้าประกวดเสียงหัวเราะต่อเลย

124 Re2 1 Tentyousai Narabi Shimekake Shinji

หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรม ภายในศาลเจ้าจะจัดการแสดงแบบสตรีทโชว์และการประกวดเสียงหัวเราะขึ้นอย่างคึกคัก เป็นการประกวดเสียงหัวเราะรายบุคคล ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ หัวเราะให้สุดพลังเพื่อลุ้นรับรางวัลได้เลย

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018
  จัดเป็นประจำในวันที่ 23 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  พิธีเปลี่ยนเชือกชิเมนะวะจะเริ่มตั้งแต่ 8.00 น. และพิธีกรรมเริ่ม 10.00 น.
  การประกวดหัวเราะเริ่ม 11.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าฮิระโอกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ข้อมูลภาษาอังกฤษ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://hiraoka-jinja.org/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าฮิระโอกะ
  072-981-4177

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

เตรียมเสื้อผ้าป้องกันอากาศหนาวให้พร้อม
ลองมาสัมผัสจิตวิญญาณและวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นที่ศาลเจ้าฮิระโอกะในบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติยิ่งใหญ่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าฮิระโอกะ
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีฮิระโอกะ
ชื่อสายรถไฟ : รถไฟคินเท็ตซึ สายนะระ
ลงจากสถานีจะถึงพื้นที่จัดงานทันที

ที่อยู่ศาลเจ้าฮิระโอกะ
7-16 ตำบลอิสุโมอิ อำเภอฮิกะชิโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?