เทศกาลนิฮงซันไดเคงกะมัตซึริ อิมะริจินจะ โกะชินโคไซ อิมะริทงเท็นทง

(日本三大喧嘩祭 伊萬里神社御神幸祭 伊万里トンテントン)

ซะกะ, อำเภออิมะริ

Over 100 Years Caution ! Afternoon See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลทงเท็นทง" คืองานทำบุญประจำศาลเจ้าอิมะริซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิมะริ จังหวัดซะกะ จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 200 ปี ในช่วงเทศกาล จะมีการปะทะซุ้มแห่หลายจุดรอบเมืองพร้อมเสียงกลองดังก้อง "ทงเท็นทง" เป็นสัญญาณไปทั่วพื้นที่จัดงาน ซุ้มเทพเจ้าและรถบุปผชาติจะพุ่งเข้าชนกันซ้ำไปซ้ำมาจนทั้งสองฝ่ายตกลงแม่น้ำร่วมกัน และแข่งกันลากซุ้มตนเองขึ้นมาก่อนจนได้ผู้ชนะจึงถือเป็นอันสิ้นสุดพิธี
"เคงกะมัตซึริ" แปลตรงตัวว่าเทศกาลแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นเทศกาลที่มีบรรยากาศคลุ้มคลั่งตามชื่อ ทุกปีจะมีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกัน 
นอกจากนี้ ชุมชนพร้อมใจกันจัดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงภายใต้ชื่อ "อิมะริอะกิมัตซึริ" ขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลนี้ด้วย ภายในงานจะมีการแสดงกลองไทโกะ การแสดงพื้นบ้าน และงานจำหน่ายสินค้าบริเวณใจกลางเมืองอิมะริตลอด 3 วัน

114 Reh Imari Tontenton

Things to do

1. อย่าพลาดการปะทะซุ้มแห่จนตกลงในแม่น้ำของวันสุดท้าย!

114 Re1 1 Imari Tontenton
114 Re1 2 Imari Tontenton
114 Re1 3 Imari Tontenton
114 Re1 4 Imari Tontenton

ไฮไลท์ของเทศกาลคือพิธีปะทะซุ้มจนตกลงแม่น้ำ เหล่าลูกหาบจะเคลื่อนที่อย่างชุลมุน ปะทะซุ้มเทพเจ้าเข้ากับรถบุปผชาติจนหลอมรวมกันและตกลงไปในแม่น้ำ จากนั้นจึงลากดึงกลับขึ้นมาบนฝั่ง ฝ่ายใดขึ้นฝั่งได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ ต้องลุ้นผลแพ้ชนะกันจนถึงตอนจบ! ศาลเจ้าโคคิตซึคือเทพแห่งเกษตรกรรม ส่วนศาลเจ้าโทโทชิมะคือเทพแห่งท้องทะเล ถือเป็นการทำนายว่าหากฝั่งซุ้มเทพเจ้าชนะ การเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ แต่หากฝ่ายรถบุปผชาติชนะ การประมงจะอุดมสมบูรณ์

2. ไปพบเทพเจ้าแห่งขนม

114 Re2 1 Imari Tontenton
114 Re2 2 Imari Tontenton

ศาลเจ้าอิมะริประกอบด้วยศาลเจ้านะกะชิมะ, ศาลเจ้าโทโทชิมะ, ศาลเจ้าโคคิตซึ และศาลเจ้าอิวะคุริ ศาลเจ้านะกะชิมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เป็นศาลบวงสรวงเทพแห่งขนมซึ่งถือเป็นเรื่องหายาก อิมะริได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของขนม "โมรินะกะ ไทจิโร" เจ้าของบริษัทโมรินะกะผู้ผลิตขนมรายยักษ์ของญี่ปุ่นและได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งขนมก็เกิดที่อิมะริเช่นกัน แนะนำให้ทุกคนมาสักการะศาลเจ้านี้ในช่วงเทศกาล

3. เก็บความทรงจำเกี่ยวกับเทศกาลกลับไปเป็นที่ระลึก

114 Re3 1 Imari Tontenton

แนะนำให้หาซื้อสินค้าที่ทำจากเสื้อคลุมฮัปปิของศาลเจ้าอิมะริ สินค้าที่ทำจากเสาแบกหามซุ้มของเทศกาลปีที่แล้ว หรือแผ่นไม้จากเสาดังกล่าวซึ่งมีวางจำหน่ายบริเวณสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอิมะริและอาคารอิมะริ มะจินะกะ อิจิบังคัง
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากชุมชนโอคะวะจิยะมะซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอิมะริยะกิจำนวนมาก

4. เมื่อลอดใต้ซุ้มเทพเจ้า...

114 Re4 1 Imari Tontenton
114 Re4 2 Imari Tontenton

เชื่อกันว่าหากมุดลอดใต้ซุ้มเทพเจ้า รถบุปผชาติ ซุ้มขาว และซุ้มแดง จะช่วยปัดเป่าโชคร้าย แต่ตามประเพณีโบราณไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสัมผัสซุ้มทั้งหมดอย่างเด็ดขาด กรุณาใช้ความระมัดระวังและเคารพประเพณีดั้งเดิม 
ในช่วงเทศกาล โดยพื้นฐาน ห้ามกระโดดเข้าไปในขบวนแห่เด็ดขาด แต่ถ้าหากอยากถ่ายรูป! ด้านหน้าซุ้ม ลูกหาบก็พร้อมให้ความร่วมมือกับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม กรุณาเข้าใกล้ซุ้มแห่ด้วยความระมัดระวัง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 24, วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณรอบตำบลอิมะริ อำเภออิมะริและรอบเขตตัวเมือง
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ (เฉพาะเข้าชมเท่านั้น)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi อาคารอิมะริ มะจินะกะ อิจิบังคัง
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการในแต่ละพื้นที่จัดงาน
 • เวบ็ไซต์

  https://tontenton.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/imaritontenton/?fref=ts

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าอิมะริ
  0955-23-2093

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในช่วงเทศกาล นอกเหนือจากเวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ร่วมงานสามารถสัมผัสรถบุปผชาติที่ใช้แห่ซุ้มเทพเจ้าได้ ยกเว้นซุ้มขาวและซุ้มแดง อย่างไรก็ตาม ตามประเพณีโบราณไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสัมผัสซุ้มเทพเจ้า ขบวนซุ้มบุปผชาติ ซุ้มขาว และซุ้มแดงเด็ดขาด กรุณาใช้ความระมัดระวัง

ระหว่างปะทะซุ้ม จะมีการกั้นเขตพื้นที่เฉพาะ ห้ามลุกล้ำเข้าไปเด็ดขาด

หากมีผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และพื้นที่จัดงานขณะมีพิธีปะทะซุ้มได้ เจ้าหน้าที่อาจขอให้ออกนอกพื้นที่

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออิมะริ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีอิมะริ สาย JR หรือมัตซึอุระ

พื้นที่จัดงาน
พิธีกรรม
ศาลเจ้าอิมะริ : 83 ตำบลทะจิบะนะ อำเภออิมะริ
พิธีปะทะซุ้ม
โรงเรียนมัธยมต้นอิมะริ : 4063-1 ตำบลทะจิบะนะ
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : สี่แยกตำบลอิมะริ - ตำบลฮะมะ
ลานจัดงานฮิกะชิฮะจิยะ : ฮิกะชิฮะจิยะ ตำบลนิริ
ศูนย์ประชาชนอิมะริ : 391-1 ตำบลมัตซึชิมะ
จุดปล่อยซุ้มลงทะเล : ชายฝั่งแม่น้ำ 640 ตำบลอิมะริ

จากทางออกทิศเหนือของสถานีอิมะริ ผ่านย่านการค้าหน้าสถานี มุ่งหน้าสู่พื้นที่จัดงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ใช้พื้นที่จัดงานดังกล่าวเป็นศูนย์กลาง และเดินชมงานด้านหน้าสี่แยกตำบลฮะมะ เดินไปจุดปล่อยซุ้มลงน้ำ ศูนย์ประชาชน และศาลเจ้าอิมะริโดยเวลาเดินประมาณ 10 นาที

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?