เทศกาลคะระสึกุนจิ

(唐津くんち(唐津神社秋季例大祭))

ซะกะ, อำเภอคะระสุ

Over 100 Years Caution ! Afternoon See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】เทศกาลคะระสึกุนจิจัดขึ้นเพื่อขอพรให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และกิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง ภายในงานจะมีการนำรถเข็นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "ฮิกิยะมะ" มาแห่ไปรอบเมือง  เทศกาลเริ่มต้นขึ้นในปี 1819 โดยเริ่มจากการสร้างฮิกิยะมะรูป "สิงโตแดง" เพื่อแห่บวงสรวงเทพเจ้า จากนั้นเวลาประมาณ 60 ปีให้หลัง รถฮิกิยะมะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 15 คันและได้รับความนิยมอย่างสูง ปัจจุบัน ยังคงหลงเหลืออยู่ทั้งหมด 14 คัน แต่ละคันมีลวดลายต่างกันไป เช่น สิงโต ปลาไท (ปลากระพง) และหมวกนักรบชื่อดัง เมื่อฮิกิยะมะทั้งหมดมารวมตัวกัน จะเกิดภาพที่งดงามและทรงพลัง รถทั้งหมดตกแต่งด้วยกระดาษ ผ้า และลงรักปิดทองตามภูมิปัญญาของแต่ละตำบล นอกจากนี้ เหล่าลูกหาบยังแต่งกายด้วยเสื้อคลุมฮัปปิเหมือนกันหลายร้อยคน
งานเทศกาลจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน รถฮิกิยะมะจะเคลื่อนที่รอบเมืองวันละ 1 รอบ ส่วนในวันที่ 2 จะมีพิธีรวมตัวกันบริเวณชายหาดและแห่วนไปรอบเมืองโดยหยุดพักที่จุดพักระหว่างทางเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน

111 Reh Karatsukunchi

Things to do

1. ฮิกิยะมะที่สวยงามจะโลดแล่นไปรอบเมืองกลางดึก

111 Re1 1 Karatsukunchi

ตลอดระยะเวลา 3 วันที่จัดงาน บรรยากาศของเทศกาลจะเริ่มขึ้นในเมื่อเริ่มแห่ฮิกิยะมะในคืนวันแรก นับตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป ขบวนแห่จะเริ่มต้นออกเดินทางจากบริเวณใกล้ศาลเจ้าคะระสึ รถฮิกิยะมะสีสันสดใสจะระยิบระยับด้วยแสงไฟจากโคมไฟและเปล่งประกายขึ้นพร้อมกัน ถ้าไม่อยากพลาดชมความงดงามของฮิกิยะมะ อย่าลืมแวะไปงานเทศกาลช่วงกลางคืนของวันนี้

2. จับตามองเหล่าลูกหาบที่ร่วมแรงร่วมใจลากดึงฮิกิยะมะ

111 Re2 1 Karatsukunchi

นับตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 2 เป็นต้นไป ลูกหาบจะเริ่มนำขบวนรถบุปผชาติออกมา จุดนี้ถือเป็นไฮไลท์ของงาน และเส้นทางที่ใช้แห่ภายในวันนี้ คุณจะได้เห็นฮิกิยะมะมารวมตัวกันบริเวณ "จุดพักระหว่างทาง" หรือที่เรียกว่า "โอทะบิโฉะ" ซึ่งกำหนดให้อยู่บนชายหาดฝั่งตะวันตก ลองย่างก้าวไปในผืนทรายและชมขบวนรถฮิกิยะมะที่มาชุมนุมรวมกันอย่างสง่างาม

3. ปิดฉากขบวนฮิกิยะมะด้วย "การแห่รอบเมือง"

111 Re3 1 Karatsukunchi

ในวันสุดท้าย ก่อนจะนำขบวนรถฮิกิยะมะกลับคืนสู่ห้องนิทรรศการ จะมีการวนแห่รอบสุดท้าย ถือเป็นการทิ้งทวนและรับพลังจากชุมชนที่คอยสนับสนุนให้เกิดงานนี้ เมื่อเสียงกลองไทโกะและขลุ่ยดังกังวานขึ้นสูงสุด เสียงตะโกนประกอบจังหวะจากลูกหาบก็จะดังขึ้นเช่นเดียวกัน จากนั้น รถฮิกิยะมะจะเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วโดยไม่ชะลอตัวในขณะเข้าโค้ง หลังจากวน 1 รอบ ฮิกิยะมะที่ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยจะกลับสู่ห้องนิทรรศการเพื่อรองานเทศกาลในปีหน้าต่อไป


Picture provided by Karatsu Tourist Association


Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 2 - วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019 เป็นระยะเวลา 3 วัน
  จัดเป็นประจำในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ขบวนแห่จะเคลื่อนที่บริเวณ "ยะมะอุจิและโซโตะมะจิ" โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าคะระสึ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถร่วมชมเทศกาลได้ แต่ไม่อนุญาตให้ร่วมลากรถแห่
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีในจุดแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นบางเวลา
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการภายในสถานีหรือร้านค้าบริเวณใกล้เคียง
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำถาวรและห้องน้ำชั่วคราวให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.karatsu-kankou.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/karatsu.kankou

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวคะระสึ
  0955-74-3355

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ภายในงานเพื่อความสงบเรียบร้อย
จังหวะที่รถเลี้ยวโค้งค่อนข้างอันตราย กรุณาถอยห่างและเปิดทางให้กว้าง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทาง
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานี JR คะระสึ
สายรถไฟ : รถไฟ JR สายคะระสึ - รถไฟ JR สายจิกุเซ็น

รถบัสสถานีที่ใกล้ที่สุด
ป้ายรถบัสชั่วคราว : คะระสึชิ ซะกะเอะมะจิ (รถโชวะจิโดฉะ)
ชื่อสายรถ : สายคะระสึ (ให้บริการจากสนามบินฟุกุโอกะ สถานีฮะกะตะ และเท็นจิน)
เดินทางจากป้ายรถบัสประมาณ 12 นาที

พื้นที่จัดงาน
ภายในอำเภอคะระสึ
3-13 มินะมิโจไน อำเภอคะระสึ ศูนย์กลางของงานอยู่ที่ศาลเจ้าคะระสึ

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?