เทศกาลโคมไฟแห่งคุคิ

(久喜提燈祭り「天王様」)

ไซตะมะ, อำเภอคุคิ

Over 100 Years Night

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลคุกิโจจิน "เท็นโนซะมะ" จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 12 และ 18 กรกฎาคมของทุกปี เทศกาลมีอายุประมาณ 230 ปี ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ ค.ศ. 1783 จุดเริ่มต้นของเทศกาลเกิดขึ้นเมื่อทางชุมชนได้รับความเสียหายจากเหตุภูเขาไฟอะสะมะระเบิดครั้งรุนแรงในเดือนกรกฎาคม ปี 1783 ชาวเมืองจึงเริ่มต้นแห่ซุ้มเทศกาลเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กลับคืนมา โดยปรารถนาให้ชุมชนเข้มแข็งแม้จะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความองอาจของชาวคุกิในยุคนั้นได้รับการสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

ในช่วงกลางวันจะมีการแห่ซุ้ม 7 หลังไปทั่วเมือง แต่ละหลังจัดแสดงตุ๊กตาเป็นเรื่องราวตามตำนานเทพและเรื่องเล่าต่าง ๆ จากนั้นในช่วงกลางคืน ชาวบ้านจะปลดตุ๊กตาลงเพื่อประดับประดาโคมไฟประมาณ 500 ชิ้นทั่ว 4 ทิศของซุ้มอย่างรวดเร็ว แต่ละซุ้มจะมีความสูงประมาณ 7 เมตร 50 เซนติเมตร และหนักกว่า 4 ตัน
อย่าพลาดชมความแตกต่างระหว่างซุ้มที่งดงามยามกลางวันกับความอลังการของโคมไฟยามค่ำคืน!

084 Reh Kuki Chochin Matsuri

Things to do

1. ซุ้มตุ๊กตายิ่งใหญ่อลังการ!

084 Re1 1 Kuki Chochin Matsuri

หลังจบพิธีกรรมทางศาสนาของศาลเจ้ายะคุโมะในช่วงเที่ยงวัน ขบวนแห่ซุ้มตุ๊กตาจะเริ่มเคลื่อนที่ไปทั่วชุมชน ซุ้มแต่ละหลังจะประดับประดาตุ๊กตาตามเรื่องราวในตำนานเทพหรือประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อซุ้มทั้งหมดมารวมตัวกัน จะเกิดเป็นภาพที่ทรงพลังและน่าประทับใจ ภายในรถแต่ละขบวนประกอบด้วยวงฮะยะชิ 2 วงซึ่งมีสมาชิกวงละ 5 คนคอยบรรเลงเสียงเพลงจากกลองไทโกะ ขลุ่ย และฆ้อง

2. ขบวนโคมไฟอันสง่างาม!

084 Re2 1 Kuki Chochin Matsuri

ซุ้มขบวนแห่ที่งดงามยามกลางวันจะแปลงโฉมเป็นรถโคมไฟที่โดดเด่นยามค่ำคืนโดยประดับประดาโคมไฟประมาณ 500 ชิ้น ขบวนแห่ช่วงกลางคืนจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรง มีทั้งการปะทะและหักเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว

ซุ้มโคมไฟ 6 หลังจะเริ่มรวมตัวกันในเวลา 20.00 น.เป็นต้นไปบริเวณสโมสรโรตารี ด้านหน้าสถานีคุกิ ทางออกทิศตะวันตก และเริ่มต้นช่วงเวลาที่ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาล

3. ลองชิมเมนูขึ้นชื่อของคุกิ!

084 Re3 1 Kuki Chochin Matsuri
084 Re3 2 Kuki Chochin Matsuri
084 Re3 3 Kuki Chochin Matsuri
084 Re3 4 Kuki Chochin Matsuri
084 Re3 5 Kuki Chochin Matsuri

ที่อำเภอคุกิมีเมนูขนมสูตรท้องถิ่นที่ใส่เกลือลงไปในไส้ถั่วแดงเรียกว่า "ชิโอะอันบิน" และสูตรผสมข้าวกล้องเรียกว่า "อิกะมังจู" ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาในพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดไซตะมะ ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงเทศกาลยังมีขนมพิเศษสำหรับเป็นของที่ระลึกอีกมากมาย เช่น "ขนมโจจินเซ็มเบ้" "โจจินโมนะกะ" และ "คุ้กกี้รูปโคมญี่ปุ่น" มาลองเลือกซื้อของฝากที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้กัน! 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2019
  จัดเป็นประจำในวันเดียวกันทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณรอบสถานีคุกิ ประตูทางออกด้านทิศตะวันตก
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สำหรับเข้าชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำสาธารณะภายในสถานี, ห้องน้ำชั่วคราว และห้องน้ำภายในศาลาประชาชน
 • เวบ็ไซต์

  http://kuki.jpn.org/kankoukyoukai/

 • SNS

  https://www.facebook.com/kukikankou

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคุกิ
  0480-21-8632

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ช่วงกลางคืน ซุ้มโคมไฟจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว มีการปะทะและหักเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหัน ห้ามสัมผัสหรือร่วมลากดึงซุ้มเด็ดขาด และขณะที่ขบวนพาเหรดเคลื่อนที่ ห้ามสัมผัสซุ้มหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดขวางขบวนแห่ เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือทำให้เทศกาลต้องยุติลงได้
ในขณะที่ซุ้มแห่มารวมตัวกัน ห้ามเข้าไปในเขตสโมสรโรตารีด้านหน้าสถานี
ห้ามจับจองพื้นที่ด้านหน้าสถานี

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอคุกิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายอุสึโนะมิยะ หรือรถไฟโทบุสกายทรี สถานีคุกิ

พื้นที่จัดงาน
บริเวณรอบสถานีคุกิ ประตูทางออกด้านทิศตะวันตก

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.