เทศกาลชิบุกะวะเฮโสะ

(渋川へそ祭り)

กุนมะ, อำเภอชิบุกะวะ

Afternoon See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

อำเภอชิบุกะวะตั้งอยู่ในกลางประเทศญี่ปุ่น และเริ่มประกาศตนว่าเป็น "สะดือ" (ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "เฮโสะ") ของประเทศมาตั้งแต่ปี 1984 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะแต่งชุดโชว์สะดือมาเข้าร่วม "พาเหรดระบำสะดือ" และเต้นรำอย่างอิสระตามสไตล์ของแต่ละคน รูปภาพที่แต่งแต้มลงบนหน้าท้องของแต่ละคนช่างดูมีเอกลักษณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาชมบรรยากาศประจำฤดูร้อนที่อำเภอชิบุกะวะแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับสะดือในรูปแบบต่าง ๆ 

058 Reh Shibukawa Bellybutton Festival

Things to do

1. โชว์สะดือแล้วออกมากระโดดโลดเต้น!

058 Re1 1 Shibukawa Bellybutton Festival
058 Re1 2 Shibukawa Bellybutton Festival

"พาเหรดระบำสะดือ" เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ลองวาดใบหน้าขนาดใหญ่ลงบนหน้าท้องตามจินตนาการของคุณแล้วออกมากระโดดโลดเต้นเข้ากับจังหวะแสนสนุก! 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพาเหรดในวันงานได้ เพียงแค่สมัครที่กองอำนวยการข้างถนนชินมะจิโกสะโรก่อนเวลา 4 โมงเย็น แต่หากไม่ได้ร่วมเต้นรำ ก็ขอเชิญร่วมเปล่งเสียง "เฮสโสะมัตซึริ! โซเระ!" เพื่อสร้างความครึกครื้นให้ขบวนพาเหรด

2. แตะสะดือของรูปปั้นหินเฮโสะจิโซ!

058 Re2 1 Shibukawa Bellybutton Festival
058 Re2 2 Shibukawa Bellybutton Festival

ไม่ไกลจากถนนสายชินมะจิโกสะโร เป็นที่ตั้งของ "หินสะดือ" และ "รูปปั้นหินเฮโสะจิโซ" ซึ่งอยู่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น "หินสะดือ" ถูกค้นพบโดยท่านแม่ทัพ "ซะกะโนะอุเอะ โนะ ทะมุระมะโระ" เมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนระหว่างเดินทางกลับหลังจากมุ่งหน้าไปภูมิภาคตะวันออก และได้รับชื่อเช่นนี้ตามคำอุทานของท่านแม่ทัพที่ว่า "นี่คือสะดือของประเทศญี่ปุ่นนี่เอง" นอกจากนี้ ใจกลางรูปปั้นหินยังมีสะดืออย่างชัดเจน เชื่อว่าหากสัมผัสสะดือพร้อมอธิษฐาน จะบันดาลพรเรื่องลูกให้สมปรารถนา

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณถนนโกะสะโร ชินมะจิ อำเภอชิบุกะวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมพาเหรดระบำสะดือและระบำยุกะตะได้อย่างอิสระ
 • ข้อมูล Wi-Fi บริเวณพื้นที่จัดงานมีจุดให้บริการสัญญาณ Hotspot ของบริษัท NTT หลายจุด และมี Free Wi-Fi Card สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแจกที่จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานีชิบุกะวะ (ใช้งานได้ 14 วัน)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีห้องล็อคเกอร์
 • เวบ็ไซต์

  http://www6.wind.ne.jp/hesocci/hesomaturiH27-1.html

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเทศกาลชิบุกะวะเฮโสะ
  0279-25-1311

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อากาศช่วงเทศกาลค่อนข้างร้อนจัด กรุณาดื่มน้ำให้เพียงพอ และระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการฮีทสโตรก
กรุณาดูแลเด็กไม่ให้คลาดสายตาเนื่องจากบางช่วงของเทศกาลมีผู้คนหนาแน่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางไปยังอำเภอชิบุกะวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชิบุกะวะ รถไฟ JR สายโจเอ็ทสึหรือสายอะกะสึมะ

พื้นที่จัดงาน 
1904 ชิบุกะวะ (ชินมะจิ) อำเภอชิบุกะวะ จังหวัดกุนมะ
ลงจากสถานีชิบุกะวะ แล้วเดินต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 นาที

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?