เทศกาลโยไก (เทศกาลภูติผีปีศาจ)

(妖怪まつり)

โทคุชิมะ, อำเภอมิโยช

Afternoon See Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

ในประเทศญี่ปุ่นยุคโบราณเชื่อว่าปรากฎการณ์แปลกประหลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นการกระทำของเหล่าภูติผีปีศาจหรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "โยไก" โยไกแตกต่างจากวิญญาณ มีรูปร่างต่าง ๆ นานาและมักถูกนำไปเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนบ่อยครั้ง บางตัวชอบแกล้งมนุษย์ แต่บางตัวก็นำพาโชคมาให้ สำหรับคนญี่ปุ่น โยไกเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคย ตำบลยะมะชิโระซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดโยไกแหล่งใหญ่ของญี่ปุ่น ที่นี่มีตำนานเล่าขานถึงภูติผีปีศาจกว่า 60 ชนิด เทศกาลนี้เริ่มต้นในปี 2000 เพื่อสืบทอดตำนานเกี่ยวกับโยไกต่อไป ไฮไลท์ของเทศกาลคือขบวนพาเหรดที่ผู้ร่วมขบวนจะแต่งกายแฟนซีด้วยชุดตุ๊กตาต่าง ๆ โยไกจะปรากฎตัวในจุดต่าง ๆ ทั่วเมือง มีรูปปั้นโยไกตั้งกระจายทั่วงาน เดินเล่นได้อย่างสนุกสนาน

108 Reh Yokai Maturi

Things to do

1. พบกับเหล่าภูติผีปีศาจท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่!

108 Re1 1 Yokai Maturi3

พื้นที่จัดงานโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คนโบราณใช้ตำนานเรื่องภูติผีปีศาจป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เข้าใกล้ป่าหรือหน้าผาที่อันตราย นอกจากนี้ ตำนานเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนรู้จักป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ และแสดงความเคารพต่อเทพแห่งภูเขา ชาวบ้านจึงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผูกพันกับโยไก ภายในพื้นที่จัดงานจะมี "บ้านปีศาจ" ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโยไก และเครื่องเล่นที่มีโยไกโผล่มาให้ตกใจ มาร่วมชื่นชมหุบเขางดงามที่เต็มไปด้วยโยไกด้วยกันเถอะ

2. ร่วมขบวนพาเหรดโยไกแสนสนุกและน่ากลัว!

108 Re2 1 Yokai Maturi
108 Re2 2 Yokai Maturi
108 Re2 3 Yokai Maturi

พาเหรดโยไกจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 13.40 น.เป็นต้นไป ชาวบ้านจะสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวและความคุ้นเคยระหว่างชาวบ้านกับโยไก อย่าพลาดชมพาเหรดจากโยไกหลากหลายอย่างเด็ดขาด หากสวมเสื้อผ้าสไตล์แฟนซีเป็นภูติผีปีศาจอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผีญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ คุณก็สามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรดได้เช่นกัน อาจเกิดการแลกเปลี่ยนของโยไกระดับนานาชาติก็เป็นได้

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2018
  จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน
 • พนื้ทจี่ดังาน โรงเรียนประถมคะมิเมียว (เดิม)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถสวมชุดตุ๊กตาเพื่อเข้าร่วมขบวนพาเหรดได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมฟุจิกะวะดะนิ
  0883-84-1155

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทาง

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานี JR โอโบเกะ
ชื่อสายรถไฟ : JR สายโดซัง
โรงเรียนประถมคะมิเมียว (เดิม)
ที่อยู่ : คะมิเมียว ตำบลชิโรยะมะ อำเภอมิโยชิ จังหวัดโทกุชิมะ
เดินจากสถานีถึงพื้นที่จัดงานประมาณ 90 นาทีหรือใช้บริการแท็กซี่ประมาณ 20 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?