Awa Dance Festival

(阿波おどり)

โทคุชิมะ, อำเภอโทคุชิมะ

Over 400 Years Caution ! All Day Join Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

"อะวะโอโดริ" หรือระบำอะวะคือเทศกาลฤดูร้อนประจำโทคุชิมะที่โด่งดังไปทั่วโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี มีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเทศกาล แต่มีบันทึกว่าชาวบ้านเริ่มร่วมเต้นรำอย่างคึกคักตั้งแต่ปี 1586 เมื่อฮะจิ สุกะหรือผู้ครองแคว้นในยุคนั้นเดินทางมายังโทกุชิมะและส่งเสริมให้การย้อมครามและการผลิตเกลือเจริญรุ่งเรือง เหล่าพ่อค้าจึงเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการออกมาเต้นรำอย่างครึกครื้น หลังจากนั้น การเต้นรำได้กลายเป็นความบันเทิงของชุมชนและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงหลังสงคราม เทศกาลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการฟื้นฟูชุมชนและพัฒนาเมือง ปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงเทศกาลจะมีเสียงดนตรีโบราณก้องกังวาน ทั้งผู้เต้นและนักท่องเที่ยวจะสร้างสรรค์บรรยากาศคึกคักไปด้วยกัน สามารถเข้านั่งในอัฒจันทร์ (มีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชมงานได้อย่างสะดวกสบาย และภายในเมืองจะจัดแสดง "การรำวง" เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมเต้นรำได้ด้วย ถือเป็นจุดเด่นของเทศกาลที่ดึงดูดให้มีผู้เข้าชมมากกว่า 1,400,000 คนทุกปี

075 Reh2 Awa Odori Dance

Things to do

1. ดื่มด่ำกับระบำอะวะโอโดริที่คึกคักไปทั่วเมือง

075 Re1 1 Awa Odori Dance

ระบำอะวะโอโดริจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ใจกลางเมืองโทกุชิมะจะเริ่มปิดถนน นักท่องเที่ยวสามารถชมงานได้จากหลายจุดทั้งภายในสวนสาธารณะและบนท้องถนน เหล่าผู้เต้นรำจะออกมาโยกย้ายเคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะเสียงเพลงอย่างน่าประทับใจ บริเวณทั่วสวนสาธารณะและถนนจะมีอัฒจันทร์แบบเสียค่าใช้จ่าย 4 จุดสำหรับจุคน 3,000 - 5,000 คนให้รับชมเทศกาลแบบใกล้ชิด และมีที่นั่งสำหรับ 1,000 -2,000 คนรวม 2 จุดโดยไม่สียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภายในหอประชุมช่วงกลางวันด้วย (เสียค่าใช้จ่าย)

2. เข้าร่วมระบำอะวะโอโดริในช่วงรำวง!

075 Re2 1 Awa Odori Dance

ในช่วงเทศกาล ในพื้นที่สวนสาธารณะและถนนที่ชื่อว่า "โอโดริฮิโรบะ" กับ "โอโดริโร้ด" จะคราคร่ำไปด้วยเหล่าผู้เต้นรำ ผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมรำวงได้ ขอแนะนำให้ลองสัมผัสประสบการณ์อะวะโอโดริด้วยตนเองดูสักครั้ง เชื่อว่าร่างกายของคุณจะขยับไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินจังหวะครึกครื้นอันเป็นเอกลักษณ์และความฮึกเหิมทั่วเมือง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 12 -15 สิงหาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 12 -15 สิงหาคม (ตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้ง)
 • พนื้ทจี่ดังาน ใจกลางอำเภอโทกุชิมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมช่วงรำวงได้ และรับชมเทศกาลได้จากอัฒจันทร์แบบเสียค่าใช้จ่ายหรือแบบฟรี
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการภาษาต่างประเทศในจุดแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวด้านหน้าสถานีโทกุชิมะ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการหลายจุด
 • เวบ็ไซต์

  http://www.awaodori-kaikan.jp/

  https://www.awanavi.jp/feature/awaodori.html

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทคุชิมะ
  088-622-4010

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีข้อกำหนดเป็นพิเศษ แต่กรุณาเก็บเศษบุหรี่และขยะไปทิ้งให้เรียบร้อย
ระวังอาการฮีทสโตรกเนื่องจากอากาศร้อนจัด

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโทกุชิมะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR โทกุชิมะ
1 เทระชิมะฮออนโจนิชิ อำเภอโทกุชิมะ จังหวัดโทกุชิมะ

พื้นที่จัดงาน
หลายจุดใจกลางอำเภอเมืองโทกุชิมะ

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?