เทศกาลอิตะบะชิโนะทะอะโซบิ

(板橋の田遊び)

โตเกียว, เขตอิตะบะชิ

Over 1000 Years Night See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

การแสดง "ทะอะโซบิ" เปรียบเหมือนการแก้บนล่วงหน้าก่อนเริ่มต้นฤดูกาลทำนา ผู้ร่วมงานจะเฉลิมฉลองล่วงหน้าเพื่อให้คำอธิษฐานเรื่องพืชผลเจริญงอกงามและมีทายาทสืบสกุลเป็นจริง พิธีทะอะโซบิในพื้นที่อิตะบะชิจะประกอบด้วย "การแสดงทะอะโซบิของศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ" และ "การแสดงทะอะโซบิของศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ" ผู้แสดงจะจำลองขั้นตอนการทำนาในรอบปีเพื่อขอพรให้ฤดูทำนาประสบความสำเร็จตามการแสดง

ในช่วงเทศกาล จะมีตัวตลกออกมาทำท่าทางสื่อความหมายให้มีทายาทสืบสกุลและคลอดบุตรอย่างปลอดภัย พิธีดังกล่าวทำให้เข้าใจว่าการเพาะปลูกและทายาทคือสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนในความคิดของคนโบราณเพียงใด พิธีกรรมนี้สืบทอดมายาวนานกว่า 1,000 ปีในพื้นที่เกษตรกรรมแถบนี้โดยไม่เคยหยุดพัก จิตวิญญาณแห่งเกษตรกรญี่ปุ่นจึงฝังรากลึกอยู่ที่นี่ 

144 Reh Itabashi No Ta Asobi

Things to do

1. ละครจำลองขั้นตอนเพาะปลูกตลอด 1 ปี

144 Re1 1 Itabashi No Ta Asobi

การแสดง "ทะอะโซบิ" หรือการทำนาคือการจำลองขั้นตอนเกษตรกรรมในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ลงต้นกล้า เก็บเกี่ยว และขั้นตอนอื่น ๆ เพื่ออธิษฐานให้พืชผลอุดมสมบูรณ์และมีทายาทสืบสกุล

ภาพประกอบข้างต้นแสดงจังหวะอุ้มเด็กหนุ่ม แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการทำนา สื่อความหมายถึงการเติบโตอย่างสมบูรณ์ของรวงข้าวและเด็ก แนะนำให้ลองเข้าชมเทศกาลและจินตนาการว่าท่าทางแต่ละจุดสื่อถึงขั้นตอนการทำนาช่วงไหน หลายคนสงสัยว่าเหตุใดต้องจัดช่วงกลางคืน เหตุผลคือการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาชินโตซึ่งต้องจัดโดยไม่ให้คนนอกเห็นและจัดข้ามคืนในสมัยโบราณ ปัจจุบันจึงยังคงสืบทอดตามธรรมเนียมเดิมนั่นเอง

2. เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์โชติช่วงอย่างสง่างาม

144 Re2 1 Itabashi No Ta Asobi

เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงบวงสรวงในศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ ทางศาลเจ้าจะนำเครื่องประดับช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งหมดมาเผารวมกันในเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นพิธีขับไล่เคราะห์ร้ายในปีก่อนและอธิษฐานให้พบความสุขในปีใหม่

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน การแสดงทะอะโซบิของศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงทะอะโซบิของศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ
  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19.00 เป็นต้นไป
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ
  ศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในศาลเจ้าแต่ละแห่ง)
 • เวบ็ไซต์

  http://tokumarutenjin-kitanojinja.jimdo.com/
  ศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ

 • ตดิต่อสอบถาม คณะกรรมการการศึกษาเขตอิตะบะชิ แผนกส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฝ่ายมรดกทางวัฒนธรรม
  03-3579-2636

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาเคารพบรรยากาศของงานระหว่างเข้าเยี่ยมชม
(เทศกาลเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา บรรยากาศเคร่งขรึมและศักดิ์สิทธิ์)
เทศกาลจัดในช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปี กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม
ไม่สามารถนำรถยนต์มายังสถานที่จัดงานได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่เขตอิตะบะชิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
ศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ : สถานีโทบุเนริมะ, สถานีนะริมะสุ รถไฟโทบุสายโทโจ
ศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ : สถานีชินทะกะชิมะไดระ รถไฟโทเอสายมิตะ, สถานีนะริมะสุ รถไฟโทบุสายโทโจ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าโทคุมะรุคิตะโนะ
ที่อยู่ : 6-34-3 โทคุมะรุ
จากสถานีโทบุเนริมะ นั่งรถบัสโคคุไซโคเกียว (วนรอบโทคุมะรุ) ไปลงที่ป้าย "หน้าศาลเจ้าคิตะโนะ" 
(นั่งรถบัสประมาณ 10 นาที)
จากสถานีนะริมะสุ  นั่งรถบัสโคคุไซโคเกียว (มุ่งหน้าสู่อะกะบะเนะ) ไปลงที่ป้าย "หน้าโรงเรียนประถมโคไบ" เดินต่ออีก 5 นาที 
(นั่งรถบัสประมาณ 10 นาที)

ศาลเจ้าอะกะซึกะสุวะ
ที่อยู่ : 11-1 ไดมง
เดินจากสถานีชินทะกะชิมะไดระ 15 นาที
จากสถานีนะริมะสุ  นั่งรถบัสโคคุไซโคเกียว (มุ่งหน้าสู่ชุมทางรถไฟทะกะชิมะไดระ) ไปลงที่ป้าย "สวนไดมงทะเคโนะโกะ" เดินต่ออีก 3 นาที 
(นั่งรถบัสประมาณ 10 นาที)

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?