เทศกาลซันจะ

(三社祭)

โตเกียว, เขตไทโตะ

Over 400 Years Afternoon See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาล "ซันจะ" เป็นเทศกาลของศาลเจ้าอะซะกุสะ เขตไทโตะ กรุงโตเกียว จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนพฤษภาคม เชื่อกันว่าเริ่มต้นในปี 1312 และสืบทอดมายาวนานกว่า 700 ปี ถือเป็นเทศกาลขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500,000 คนทุกปี ชาวบ้านนิยมเรียกศาลเจ้าอะสะกุสะอย่างเป็นกันเองว่า "ซันจะซะมะ" คำว่า "ซันจะ" มีความหมายแฝงถึงผู้ก่อตั้งและร่วมบุกเบิกอะสะกุสะ 3 ท่านได้แก่ พี่น้องฮิโนคุมะ และท่านฮะจิชิ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทศกาล "ซันจะ" นี้ 

เชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวซุ้มอย่างรุนแรงจะช่วยกระชับระยะห่างกับเหล่าทวยเทพ และการแห่ซุ้มไปรอบเมืองจะช่วยให้พลังแห่งเทพสถิตย์อยู่บนผืนแผ่นดิน การเคลื่อนที่ซุ้มไปรอบเมืองจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงในวันที่ 2 ของเทศกาล มีซุ้มกว่า 100 หลังมารวมตัวกัน ลูกหาบผู้ทรงพลังจะแบกหามซุ้มเหล่านี้ไปรอบเมืองสร้างบรรยากาศคึกคักสมกับเป็นพื้นที่ที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายของเอโดะอย่างเต็มเปี่ยม จุดเด่นคือการได้ท่องเที่ยวรอบอะสะกุสะซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแบบย่านชิตะมะจิพร้อมกับชื่นชมเทศกาลในเวลาเดียวกัน

040 Reh02 Sannjamatsuri

Things to do

1. สัมผัสการแสดงโบราณใน "พาแหรดขนาดใหญ่" ช่วงเปิดเทศกาล!

040 Re1 1 Sannjamatsuri
040 Re1 2 Sannjamatsuri

ในวันแรกของเทศกาลจะมี "ขบวนพาเหรดขนาดใหญ่" เดินไปรอบตัวเมือง ประกอบด้วยวงดนตรีฮะยะชิ การขับร้องบทเพลงโทบิกะชิคิยะริ การร่ายรำบินสะซะระ และการร่ายรำนกกระเรียนขาว ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นพิเศษ

เมื่อได้ยินเสียงเพลงบรรเลงจากซุ้มของวงฮะยะชิ คุณจะรู้สึกร่วมไปกับบรรยากาศของงานเทศกาลอะซะกุสะมากขึ้น โดยเฉพาะ "การร่ายรำบินสะซะระ" ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเภทที่จับต้องไม่ได้ประจำกรุงโตเกียว และไม่สามารถหาชมได้ที่อื่นนอกจากในเทศกาล "ซันจะ" แห่งนี้เท่านั้น ผู้แสดงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสะดุดตา และใช้เครื่องดนตรี "บินสะซะระ" ซึ่งทำจากแผ่นไม้บางๆเคาะประกอบจังหวัดระหว่างร่ายรำขอพรให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์

2. จับตามองการรวมตัวกันของซุ้มแห่กว่า 100 หลัง!

040 Re2 1 Sannjamatsuri

ช่วง 3 วันของเทศกาลซันจะจะมีซุ้มแห่มารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ประมาณ 100 หลังจาก 44 ชุมชน หลังจากได้รับคำอวยพรจากศาลเจ้าอะสะกุสะเรียบร้อย ซุ้มแต่ละหลังจะเริ่มเคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์กลาง ลูกหาบจะแบกซุ้มที่ประดับประดาอย่างงดงามและเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละชุมชน นับเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เห็นซุ้มจำนวนมากขนาดนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทัศนียภาพเช่นนี้ช่างงดงามตระการตา ชวนให้สัมผัสถึงบรรยากาศของยุคเอโดะ

3. เหล่าลูกหาบชายฉกรรจ์ร่วมประชันในบริเวณศาลเจ้า!

040 Re3 1 Sannjamatsuri
040 Re3 2 Sannjamatsuri

หากต้องการชมซุ้มที่ทางศาลเจ้าอะสะกุสะอนุรักษ์เอาไว้ทั้งหมด 3 หลัง ขอแนะนำให้มาเข้าร่วมงานในวันสุดท้าย ทางศาลเจ้าจะนำซุ้มทั้งสาม ได้แก่ อิจิโนะมิยะ นิโนะมิยะ และซันโนะมิยะออกมาจากเขตศาลเจ้า และให้เหล่าลูกหาบชายฉกรรจ์แบกซุ้มเหล่านี้อย่างเข้มแข็ง ต้องใช้แรงผู้ชาย 3000 คนต่อซุ้ม นี่คือความคุ้มคลั่งแห่งเอโดะหรือที่เรียกว่า "อะระมัตซึริ" หลังจากนั้น จะมีการแห่ซุ้มไปทั่วเมือง รอบนึงจะใช้เวลาแห่ประมาณ 40 นาที ร่วมสัมผัสถึงพลังงานของลูกหาบที่ตั้งใจปลดปล่อยออกมาเพื่อ "40 นาทีในรอบ 1 ปี"

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะซะกุสะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่อนุญาต
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มี
 • เวบ็ไซต์

  http://www.asakusajinja.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าอะซะกุสะ
  03-3844-1585

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ผู้ที่แบกซุ้มเทศกาลต้องเป็นสมาชิกของสภาเขตเท่านั้น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่เขตไทโต
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีอะซะกุสะ รถไฟสายกินสะ, สายโทเออะซะกุสะ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าอะซะกุสะ
ที่อยู่ : 2-3-1 อะซะกุสะ เขตไทโต กรุงโตเกียว
เดินจากสถานีอะซะกุสะ 7 นาที

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?