เทศกาลเซ็นไทโคจิน ชุนกิไทไซ

(千躰荒神春季大祭)

โตเกียว, เขตชินะกะวะ

Over 100 Years All Day See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

เทพเจ้าเซ็นไทโคจินซึ่งเป็นเทพประจำวัดไคอุนจิแห่งบริเวณชินะกะวะ กรุงโตเกียว มีชื่อเสียงในฐานะเทพเจ้าแห่งห้องครัว เชื่อกันว่าหากสักการะเทพเจ้าองค์นี้ จะไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และที่อยู่อาศัย จึงได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณ เทศกาลนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกฤดูใบไม้ผลิ (27 - 28 มีนาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (27 -28 พฤศจิกายน) ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

บริเวณรอบวัดไคอุนจิจะมีงานออกร้านซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาล ได้มองเห็นบรรยากาศของงานออกร้านและวิถีชีวิตของชาวเมืองในอดีต ขอเชิญมาสัมผัสความดีงามของโตเกียวยุคโบราณด้วยกัน

148 Reh Sentaikoujin Shunkitaisai

Things to do

1.สนุกสนานกับงานออกร้านบรรยากาศดั้งเดิม

148 Re1 1 Sentaikoujin Shunkitaisai
148 Re1 2 Sentaikoujin Shunkitaisai

บริเวณรอบวัดจะมีงานออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า ของแห้ง และพริกป่นที่ปผสมได้ตามใจชอบ พร้อมสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้รับความนิยมจากคนยุคโบราณมายาวนานอีกมากมาย

2.มาลองชิมขนมมงคล "คะมะโอโคชิ"

148 Re2 1 Sentaikoujin Shunkitaisai
148 Re2 2 Sentaikoujin Shunkitaisai

ขนม "คะมะโอโคชิ" คือของขึ้นชื่อประจำเทศกาลเซ็นไทโคจิน ทำมาจากธัญพืชบด แล้วผสมน้ำเชื่อมอัดขึ้นรูปเป็นทรง "คะมะ" หรือเตาโบราณซึ่งมาจากความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าเซ็นไทโคจินคือเทพแห่งเตาถ่าน นอกจากนี้ คำว่า "โอโคชิ" ยังมีความหมายว่าการตั้งขึ้น ตรงกับสำนวนญี่ปุ่นว่า "คะมะโดะโอะโอโคสุ (การตั้งหม้อ)" ซึ่งแปลว่าการเพิ่มทรัพย์สินในบ้าน 

3.ชมพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์

148 Re3 1 Sentaikoujin Shunkitaisai

ไฟในพิธีคือกองไฟศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีกรรมสำหรับเผาทำลายตู้เครื่องรางเก่าหรือป้ายอธิษฐานที่เคยใช้ในครัวเรือนตลอดปี "สุชิ" หมายถึงตู้ไม้บานพับขนาดเล็กที่เอาไว้ประดิษฐานพระพุทธรูป มีข้อกำหนดว่าหลังจากเข้าสักการะหรือชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องตรงกลับบ้านโดยไม่แวะระหว่างทาง ผู้ร่วมพิธีจะขอพรให้ครอบครัวสงบสุขและแคล้วคลาดจากอัคคีภัย จากนั้นจึงนำตู้และป้ายอธิษฐานกลับไปสักการะบูชาต่อในครัว

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 7.00 - 17.00 น.
  *ไม่เลื่อนกำหนดจัดงานแม้จะมีฝนตก
  *ร้านค้าอาจงดให้บริการในช่วงเช้าตรู่ ร้านส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ 9.00 น.จนถึงช่วงเย็น
 • พนื้ทจี่ดังาน วัดไคอุนจิ
  มีงานออกร้านบริเวณโดยรอบ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าชมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ข้อมูลไม่ชัดเจน
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในวัด)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.sentaikoujin.com/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม วัดชินะกะวะ ไคอุนจิ
  03-3471-0418

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่พูดคุยเสียงดังภายในเขตวัด
เข้าสักการะด้วยความสงบและสำรวม

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่เขตชินะกะวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟเคคิวสายหลัก สถานีอะโอโมโน โยโคโจ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : 3-5-21 มินะมิชินะกะวะ
เดินจากสถานีอะโอโมโน โยโคโจ 2 นาที
รถไฟโตเกียวรินไค สายรินไค
เดินจากสถานีชินะกะวะ ซีไซด์ 10 นาที

Yoko Daimon
Writer
seeking old local traditional culture and food as my lifetime’s work.

WHAT'S GOING ON?