เทศกาลนะนะกุสะ ฮิตะกิ

(七草火焚き祭)

โตเกียว, เขตมินะโตะ

Afternoon See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

ทางศาลเจ้าจะจัดพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อเผาป้ายอธิษฐานและตุ๊กตาดะรุมะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องรางนำโชคมาตลอดปี พร้อมอธิษฐานต่อหน้าเปลวไฟดังกล่าวให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและปราศจากภัยพิบัติ พิธีจุดไฟและเผาเครื่องรางนี้เป็นพิธีกรรมทางศาสนาชินโตซึ่งเผาเครื่องรางเพื่อส่งคืนสู่สรวงสรรค์ผ่านพลังของเทพอัคคี

นอกจากนี้ ในพิธีกรรมดังกล่าว คุณจะได้เห็นสาวชาวนาหุงข้าวต้มจากหญ้าสมุนไพร 7 ชนิดประจำฤดูใบไม้ผลิพร้อมเปล่งเสียงอธิษฐาน และมีการแจกจ่ายข้าวต้มสมุนไพรดังกล่าวแก่ผู้ร่วมงานด้วย 

ศาลเจ้าอะตะโกะตั้งอยู่บนภูเขาธรรมชาติซึ่งถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน 23 เขตของกรุงโตเกียว ภายในมีบรรยากาศที่แตกต่างกับย่านธุรกิจรอบนอกโดยสิ้นเชิง

ศาลเจ้าอะตะโกะมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันภัยพิบัติ ความรุ่งเรื่องทางการค้า และความรัก 

047 Reh Nanakusa Hitaki Matsuri

Things to do

1. อธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปี

พิธีจุดไฟเผาเครื่องรางจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคมซึ่งเป็นช่วงที่อากาศยังหนาวเย็น พิธีกรรมนี้คือการจุดไฟเผาป้ายอธิษฐาน ตุ๊กตาดะรุมะ และลูกศรขับไล่โชคร้าย เพื่อนำส่งวิญญาณกลับคืนสู่สรวงสรรค์ ผู้ร่วมงานจะรู้สึกตื่นเต้นที่สุดเมื่อนักบวชสัมผัสเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์และทำพิธีปัดเป่าความชั่วร้ายให้กับผู้ร่วมงาน การผิงไฟเปรียบเหมือนการอธิษฐานให้ปราศจากโรคภัยและภัยพิบัติต่างๆ ขอเชิญทุกท่านเข้าไปรับพรในช่วงต้นปีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

2. อบอุ่นร่างกายด้วยข้าวต้มเจ็ดสมุนไพร!

เทศกาลนี้จะแจกจ่ายข้าวต้มให้กับผู้เข้าร่วมงาน ข้าวต้มเจ็ดสมุนไพรหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "นะนะกุสะ กะยุ" ทำมาจากหญ้าสมุนไพร 7 ชนิดประจำฤดูใบไม้ผลิ (เซริ, นะสุนะ, โกเกียว, ฮะโคเบระ, โฮโตเกโนสะ, ซุสุนะ, ซุสุชิโระ) โดยทั่วไปจะรับประทานในวันที่ 7 มกราคม ที่ศาลเจ้าอะตะโกะ คุณจะได้เห็นสาวชาวนาหุงข้าวต้มจากหญ้าสมุนไพร 7 ชนิดประจำฤดูใบไม้ผลิพร้อมเปล่งเสียงอธิษฐาน ผู้ร่วมงานจะได้อบอุ่นร่างกายด้วยข้าวต้มเจ็ดสมุนไพรนี้ท่ามกลางอากาศเย็นของฤดูหนาว 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 7 มกราคม 2020 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  จัดเป็นประจำในวันเดียวกันทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะตะโกะ
  ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, เขตมินะโตะ, โตเกียว
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในเขตศาลเจ้าอะตะโกะ)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.atago-jinja.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานศาลเจ้าอะตะโกะ
  03-3431-0327(9:00〜17:00)

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช้พื้นที่สำหรับทิ้งขยะ
ห้ามเผาสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับจากศาลเจ้า

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าอะตะโกะ

ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, เขตมินะโตะ, โตเกียว
รถไฟ : รถไฟใต้ดิน สายฮิบิยะ "สถานีคะมิยะโจ" ทางออกที่ 3 (เดิน 5 นาที)
รถไฟใต้ดินสายกินสะ "สถานีโทระโนะมง" (เดิน 8 นาที)
รถไฟโทเอ สายมิตะ "สถานีโอนาริมง" (เดิน 8 นาที)
รถไฟ JR "สถานีชินบะชิ" (เดิน 20 นาที)

รถบัส : โทเอบัส สายฮิกะชิ 98 (สถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ - โทโดโรกิ) ลงที่ป้าย "ภูเขาอะตะโกะ"
โทเอบัส สายชิบุ 88 (สถานีโตเกียวทางออกยะเอสุ - สถานีชิบุยะ) ลงที่ป้าย "โทระโนะมงซันโจเมะ"

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?