เทศกาลเซ็นนิจิ ไมริ โฮโอสึกิ เอ็นนิจิ

(千日詣り ほおづき縁日)

โตเกียว, เขตมินะโตะ

Afternoon See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

ปัจจุบันมีการจัด "เทศกาลโฮโอสุกิ" ขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น และเทศกาลนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลทั้งหมด ในสมัยเอโดะ เชื่อกันว่าผลโฮโอสึกิ (ต้นโคมไฟจีน) ที่นำไปเผามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการชักเกร็งของเด็ก และโรคสตรีต่างๆ จึงมีการจัดเป็นเทศกาลขึ้น

ในวันงาน เชื่อกันว่าหากลอด "ห่วงใบจาก" ที่ตั้งไว้ด้านหน้าศาลเจ้า จะช่วยให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองยาวนานหนึ่งพันวัน หนังสือรวบรวมบทกวีนิพนธ์สมัยเอโดะที่เรียกว่า "ไซจิกิ" ในส่วนที่รวมคำศัพท์ประจำฤดูกาลทั้งสี่สำหรับแต่งกลอนไฮกุหรือที่เรียกว่าหนังสือ ""โทโตะ ไซจิกิ"" ก็เคยบันทึกถึงเทศกาลเก่าแก่นี้เช่นกัน
ศาลเจ้าอะตะโกะตั้งอยู่บนภูเขาธรรมชาติซึ่งถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน 23 เขตของกรุงโตเกียว ภายในศาลเจ้าให้บรรยากาศที่แตกต่างกับย่านออฟฟิศภายนอกโดยสิ้นเชิง
ศาลเจ้าอะตะโกะมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันภัยพิบัติ ความรุ่งเรื่องทางการค้า และความรัก 

049 Reh Tokyosennichi

Things to do

1. ลอดห่วงใบจากเพื่อรับพรแห่งความรุ่งเรืองยาวนานหนึ่งพันวัน

ศาลเจ้าอะตะโกะจะจัดทำห่วงขนาดใหญ่จากใบจากที่เพิ่งตัดมาใหม่ เชื่อกันว่าหากลอดผ่านห่วงใบจากนี้ ห่วงจะดูดซับบาปและความชั่วร้ายเอาไว้ ช่วยชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ และกล่าวกันว่าเมื่อลอดผ่านห่วงนี้ในศาลเจ้าอะตะโกะ ความรุ่งเรืองจะมาสู่ผู้นั้นยาวนานหนึ่งพันวัน อย่าพลาดโอกาสในการเดินลอดห่วงใบหญ้านี้เพื่อเรียกโชคลาภสู่ตัวคุณ

2. ต้นกำเนิด "เทศกาลโฮโอสึกิ"

049 Re2 1 Tokyo Sennichi

ในสมัยเอโดะ เชื่อกันว่าผลโฮโอสึกิ (ต้นโคมไฟจีน) ที่นำไปเผามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการชักเกร็งของเด็ก และโรคสตรีต่างๆ จึงมีการจัดเป็นเทศกาลขึ้น

ปัจจุบัน มีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับ ไม่สามารถนำไปรับประทานได้แล้ว แต่ยังคงนิยมมอบผลโฮโอสึกิที่ผ่านการทำพิธีปลุกเสกเอาไว้เป็นเครื่องราง 
(การนำผลไม้ออกนอกประเทศ อาจโดนตรวจสอบที่สนามบิน)  

3. โอเอซิสใจกลางเมืองใหญ่!

เขตมินะโตะของกรุงโตเกียวแวดล้อมด้วยตึกสูง แต่บริเวณศาลเจ้ายังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยความเขียวขจีเหมือนเป็นโอเอซิสกลางเมืองใหญ่ ในสระมีปลาคาร์ฟ พื้นที่ทั้งหมดมีบรรยากาศรื่นรมย์ ช่วงต้นฤดูร้อนแสงแดดจะส่องผ่านต้นไม้ ช่วยบรรเทาความร้อนและให้ความรู้สึกเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์ ตรงข้ามกับความครึกครื้นของเทศกาลอย่างสิ้นเชิง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2019
  จัดเป็นประจำทุกปีในวันเดียวกัน
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะตะโกะ
  ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, มินะโตะ, กรุงโตเกียว
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในเขตศาลเจ้าอะตะโกะ)
 • เวบ็ไซต์

  http://www.atago-jinja.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานศาลเจ้าอะตะโกะ
  03-3431-0327(9:00〜17:00)

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ผลโฮโอสึกิมีค่าใช้จ่ายและมีจำนวนจำกัด
การนำผลไม้ออกนอกประเทศ อาจโดนตรวจสอบที่สนามบิน

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าอะตะโกะ

ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, เขตมินะโตะ, โตเกียว
รถไฟ : รถไฟใต้ดิน สายฮิบิยะ "สถานีคะมิยะโจ" ทางออกที่ 3 (เดิน 5 นาที)
รถไฟใต้ดินสายกินสะ "สถานีโทระโนะมง" (เดิน 8 นาที)
รถไฟโทเอ สายมิตะ "สถานีโอนาริมง" (เดิน 8 นาที)
รถไฟ JR "สถานีชินบะชิ" (เดิน 20 นาที)

รถบัส : โทเอบัส สายฮิกะชิ 98 (สถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ - โทโดโรกิ) ลงที่ป้าย "ภูเขาอะตะโกะ"
โทเอบัส สายชิบุ 88 (สถานีโตเกียวทางออกยะเอสุ - สถานีชิบุยะ) ลงที่ป้าย "โทระโนะมงซันโจเมะ"

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?