เทศกาลชุสเสะโนะ อิชิดัน

(出世の石段祭)

โตเกียว, เขตมินะโตะ

See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลประจำศาลเจ้าอะตะโกะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี อย่าพลาดชมการแบกซุ้มเทพเจ้าขึ้นบันไดหินลาดชันที่เรียกว่า "ชุสเสะโนะ อิชิดัน" ซุ้มศาลเจ้าประดับประดาโคมไฟจะถูกแห่ไปรอบเมือง หลังจากนั้นลูกหาบจะนำซุ้มแห่ขึ้นบันไดหินด้วยความองอาจ พิธีกรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณเทพเจ้าในรอบปีนี้เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของศาลเจ้าอะตะโกะ
ชื่อเทศกาล "ชุสเสะโนะ อิชิดัน" เริ่มมาจากสมัยเอโดะ เนื่องจากท่านโชกุนโทกุกะวะ อิเอมิตสึมีคำสั่งให้ "ควบม้าขึ้นไปบนบันไดหิน (ที่ลาดชันนี้) แล้วไปเอาบ๊วยลงมา" เหล่าขุนนางต่างพากันหวั่นวิตก แต่บุรุษชื่อ "มะกะคิ เฮคุโร" กลับปีนบันไดหินนั้นโดยไม่ขลาดกลัว จึงได้รับขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีทักษะการบังคับม้าเยี่ยมยอดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ศาลเจ้าอะตะโกะตั้งอยู่บนภูเขาธรรมชาติซึ่งถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน 23 เขตของกรุงโตเกียว ภายในมีบรรยากาศที่แตกต่างกับย่านธุรกิจรอบนอกโดยสิ้นเชิง
ศาลเจ้าอะตะโกะมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย, การป้องกันภัยพิบัติ ความรุ่งเรื่องทางการค้า และความรัก 

048 Reh Syusseno Ishidan Matsuri

Things to do

1. อย่าพลาดชมจังหวะการขึ้นบันไดของซุ้มเทพเจ้า!

048 Re1 1 Syusseno Ishidan Matsuri

ไฮไลท์ของเทศกาลนี้คือ จังหวะที่ซุ้มเทพเจ้าปีนขึ้นลงบันไดหิน พละกำลังของขบวนแห่ที่เดินขึ้นลงบันไดหินอันลาดชันจะทำให้คุณรู้สึกทึ่งและลุ้นตาม จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไคลแมกซ์ของพิธีคือจังหวะที่ลูกหาบขึ้นถึงยอดสูงสุด และผู้ชมพากันปรบมือเสียงก้องกังวาน

2. ลองปีนขั้นบันได "ชุสเสะโนะ อิชิดัน" ด้วยตัวเอง!

048 Re2 1 Syusseno Ishidan Matsuri

อยากให้ทุกคนลองปีนขั้นบันไดแห่งความกล้าของศาลเจ้าอะตะโกะที่มีชื่อเรียกว่า "ชุสเสะโนะ อิชิดัน (แปลได้ว่าบันไดหินแห่งความสำเร็จ)" ดูสักครั้ง บันไดหิน 86 ขั้นมีความสูงชัน แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังต้องใช้แรงจนหอบกว่าจะปีนขึ้นไปถึงยอดบันได หากได้ลองขึ้นบันไดหินนี้สักครั้ง คุณจะได้สัมผัสความทรงพลังของเหล่าลูกหาบที่แบกซุ้มเทพเจ้าขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาด้วย
(ด้านข้างจะมีบันไดที่ชันน้อยกว่า)

3. โอเอซิสใจกลางเมืองใหญ่!

048 Re3 1 Syusseno Ishidan Matsuri
048 Re3 2 Syusseno Ishidan Matsuri

เขตมินะโตะของกรุงโตเกียวแวดล้อมด้วยตึกสูง แต่บริเวณศาลเจ้ายังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยความเขียวขจีเหมือนเป็นโอเอซิสกลางเมืองใหญ่ ในสระมีปลาคาร์ฟ พื้นที่ทั้งหมดมีบรรยากาศรื่นรมย์ ช่วงต้นฤดูร้อนแสงแดดจะส่องผ่านต้นไม้ ช่วยบรรเทาความร้อนและให้ความรู้สึกเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์ ตรงข้ามกับความครึกครื้นของเทศกาลอย่างสิ้นเชิง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน เดือนกันยายน 2019
  จัดวันที่ 22 -24 กันยายน ทุก 2 ปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะตะโกะ
  ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, เขตมินะโตะ, โตเกียว
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ (ภายในเขตศาลเจ้าอะตะโกะ)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีห้องล็อคเกอร์ มีบริการให้เช่าเสื้อคลุมเทศกาล
 • เวบ็ไซต์

  http://www.atago-jinja.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานศาลเจ้าอะตะโกะ
  03-3431-0327(9:00〜17:00)

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ขณะแบกหามซุ้มเทพเจ้าจะต้องสวมใส่เสื้อคลุมที่กำหนดไว้เท่านั้น
กรุณาติดต่อศาลเจ้าหากต้องการเช่าเสื้อคลุม : ค่ามัดจำ 10,000 เยน (ได้รับคืนเมื่อคืนเสื้อ) และค่าทำความสะอาด 1,000 เยน
หากต้องการซื้อ มีค่าใช้จ่าย 25,000 เยน
ห้ามสวมใส่รองเท้าเข้าร่วมงาน ต้องสวมรองเท้าพิเศษที่เรียกว่า ""จิกะทะบิ"" เท่านั้น
บริเวณภายในศาลเจ้าและรอบซุ้มเทพเจ้าค่อนข้างคับแคบ กรุณาใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเบียดเสียด
ในกรณีที่ฝนตก พื้นขั้นบันไดจะค่อนข้างลื่น โปรดใช้ความระมัดระวัง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าอะตะโกะ

ที่อยู่ : 1-5-3 อะตะโกะ, เขตมินะโตะ, โตเกียว
รถไฟ : รถไฟใต้ดิน สายฮิบิยะ ""สถานีคะมิยะโจ"" ทางออกที่ 3 (เดิน 5 นาที)
รถไฟใต้ดินสายกินสะ ""สถานีโทระโนะมง"" (เดิน 8 นาที)
รถไฟโทเอ สายมิตะ ""สถานีโอนาริมง"" (เดิน 8 นาที)
รถไฟ JR ""สถานีชินบะชิ"" (เดิน 20 นาที)

รถบัส : โทเอบัส สายฮิกะชิ 98 (สถานีโตเกียวทางออกทิศใต้ - โทโดโรกิ) ลงที่ป้าย ""ภูเขาอะตะโกะ""
โทเอบัส สายชิบุ 88 (สถานีโตเกียวทางออกยะเอสุ - สถานีชิบุยะ) ลงที่ป้าย ""โทระโนะมงซันโจเมะ""

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?