เทศกาลทะกะโอกะ มิคุรุมะยะมะ

(高岡御車山祭)

โทยะมะ, อำเภอทะคะโอกะ

Over 400 Years Caution ! Afternoon See Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

ผู้ร่วมงานจะได้เห็นขบวนรถบุปผชาติที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "มิคุรุมะยะมะ" ทั้งหมด 7 คันซึ่งประดับประดาอย่างงดงามในเทศกาลนี้ รถแห่ละคันเป็นของตำบลที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งภูเขา แต่ละคันตกแต่งประดับประดาต่างกัน บริเวณทะกะโอกะเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือและทักษะงานช่างขึ้นชื่อ ทั้งงานโลหะ เครื่องเขิน งานทอและย้อมผ้าต่างแต่งแต้มให้ขบวนรถบุปผชาติสวยสะดุดตา ในวันเทศกาล รถทั้ง 7 คันจะมารวมตัวกันในเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นจึงเคลื่อนที่รอบเมืองทะกะโอกะ ขบวนรถที่มารวมตัวกันโดดเด่นงดงามและเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเทศกาล ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ เทศกาลนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2016 โดยองค์การยูเนสโก ขบวนรถบุปผชาติที่ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 400 ปีถือเป็นความภูมิใจหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

163 Reh3 Takaoka Mikurumayama Matsuri

Things to do

1.ขบวนรถที่สง่างามคือความภูมิใจของชาวเมือง

163 Re1 1 Takaoka Mikurumayama Matsuri

แต่เดิม รถดังกล่าวคือยานพาหนะสำหรับจักรพรรดิ เมื่อผู้ครองแคว้นที่ปกครองทะกะโอกะได้รับมา จึงได้ยกต่อให้ชาวเมืองในปี 1609 จนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาล ชาวเมืองประดับประดาขบวนรถดังกล่าวด้วยความปรารถนาให้เมืองทะกะโอกะเจริญรุ่งเรือง และอนุรักษ์รถดังกล่าวไว้ในสภาพดีมาจนถึงปัจจุบัน ความตั้งใจของชาวเมืองที่พยายามรักษาขบวนรถบุปผชาติอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นเอาไว้ยังคงฝังรากไม่เปลี่ยนแปลง 

2.ลองเปรียบเทียบสีสันสดใสของขบวนรถแต่ละตำบล

163 Re2 1 Takaoka Mikurumayama Matsuri
163 Re2 2 Takaoka Mikurumayama Matsuri

แต่ละตำบลจะสร้างสรรค์ขบวนรถบุปผชาติของตัวเอง บริเวณด้านบนของรถทั้ง 7 คันจะประดับประดาโลหะเป็นรูปต่าง ๆ เช่น ผีเสื้อ กระดิ่งห้าแฉก และไก่ เหล่าลูกหาบจะเปล่งเสียงตะโกนและแต่งกายด้วยรูปแบบต่างกัน การประดับประดาของแต่ละตำบลก็ไม่ซ้ำใคร เสื้อคลุมฮัปปิของแต่ละตำบลจะมีลวดลายต่าง ๆ เช่น มังกร ล้อเกวียน และปลาไทสอดคล้องกับเครื่องประดับโลหะด้านบนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง

3.ฟัง "เสียง" ล้อรถแล้วสัมผัสประวัติศาสตร์ของทะกะโอกะไปพร้อมกัน!!

เมื่อขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนที่ สิ่งที่ได้ยินคือเสียงไม้เสียดสีกันจากล้อเกวียน นั่นคือเสียงที่สะท้อนความใส่ใจของชาวเมืองที่อนุรักษ์ขบวนรถบุปผชาตินี้มายาวนาน เสียงจะดังขึ้นเท่าตัวในขณะที่รถเลี้ยวเข้ามุมหรือยูเทิร์น พลังเพิ่มขึ้นพร้อมเสียงตะโกนบอกจังหวะของเหล่าชายฉกรรจ์ มาร่วมจินตนาการถึงประวัติศาสตร์ยาวนานผ่านเสียงล้อรถด้วยกัน

4.สามารถชมขบวนรถบุปผชาติอย่างใกล้ชิดได้ในคืนก่อนเริ่มเทศกาล

163 Re4 1 Takaoka Mikurumayama Matsuri

ในค่ำคืนวันที่ 30 เมษายนก่อนเริ่มต้นเทศกาลทะกะโอกะ มิคุรุมะยะมะ จะมีการจัดแสดงรถบุปผชาติของแต่ละตำบลพร้อมประดับไฟอย่างงดงาม นอกจากนี้ ยังจัดแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของขบวนรถ เช่น ตุ๊กตาและเครื่องประดับด้วย สร้างบรรยากาศงดงามท่ามกลางพระอาทิตย์ตกแตกต่างจากขบวนรถที่ระยิบระยับในช่วงกลางวัน มีการแสดงดนตรีและการแจกของที่ระลึกในงาน เทศกาลจะเริ่มเปิดไฟไลท์อัพในเวลา 18.30 - 20.00 น.ของวันที่ 30 เมษายน 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณตำบลคะตะฮะระ พื้นที่ยะมะโจ อำเภอทะกะโอกะ จังหวัดโทยะมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เฉพาะเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น
  จัดแสดงรถบุปผชาติไว้ในพิพิธภัณฑ์ทะกะโอกะ มิคุรุมะยะมะตลอดปี
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีในพิพิธภัณฑ์ทะกะโอกะ มิคุรุมะยะมะ
 • ข้อมูล Wi-Fi พิพิธภัณฑ์ทะกะโอกะ มิคุรุมะยะมะ, สถานีทะกะโอกะ, หอประวัติการสร้างโกดัง, กองดับเพลิงยะมะโจสุจิ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.takaoka.or.jp/

 • SNS

  facebook
  https://www.facebook.com/takaokacity/

  twitter
  https://twitter.com/takaokacity

 • ตดิต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทะกะโอกะ
  0766-20-1301

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

อย่าขัดขวางเส้นทางขณะขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนที่

Access Map (アクセスと地図)

บริเวณตำบลคะตะฮะระ อำเภอทะกะโอกะ จังหวัดโทยะมะ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีทะกะโอกะ
สายรถไฟ : สายไอโนะคะเสะ โทยะมะ
เดินจากสถานีทะกะโอกะประมาณ 10 นาที

ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด : ป้ายหน้าสถานีทะกะโอกะ
สายรถ : มุ่งหน้าสู่โคสุกิ - โทยะมะ
เดินจากป้ายหน้าสถานีทะกะโอกะประมาณ 10 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.