เทศกาลโคคิริโกะ

(こきりこ祭り)

โทยะมะ, อำเภอนันโต

All Day Join Hokuriku

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลโคคิริโกะ" เป็นเทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าฮะกุซังกู ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกโกะกะยะมะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ เทศกาลเริ่มต้นมาจากการขอพรเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และยังคงรักษารูปแบบ รวมถึงวันจัดงานไว้เหมือนในอดีต "เทศกาลโคคิริโกะ" ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นเทศกาลเพื่อการท่องเที่ยวราว 50 ปีก่อน และจัดแสดงดนตรีพื้นบ้านของโกะกะยะมะหลากหลายรูปแบบขึ้นในช่วงเทศกาล
เทศกาลจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กันยายน รวมระยะเวลา 2 วัน แต่พิธีกรรมในศาลเจ้าจะมีขึ้นในวันที่ 26 เท่านั้น พร้อมการแสดงระบำบวงสรวง งานเทศกาลทั้งสองวันจะเริ่มต้นในเวลา 12.00 - 22.00 น. มีการประชันการแสดงบนเวที และช่วงรำวงที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ด้วย

070 Reh Kokiriko Festival

Things to do

1. สัมผัสบทเพลงพื้นบ้านและการร่ายรำเปี่ยมสีสันที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ

070 Re1 1 Kokiriko Festival

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์แห่งท่วงทำนองของบทเพลงพื้นบ้าน การร่ายรำ และการเชิดสิงโตที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณบริเวณเวทีในศาลเจ้าและเวทีกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมทางศาสนาชินโตในศาลเจ้าฮะกุซังกู ที่สะท้อนช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติและแรงอธิษฐานของชาวญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน 

2. ร่วมเต้นไปกับชาวบ้าน

070 Re2 1 Kokiriko Festival

หลังจากจบกิจกรรมบนเวที ชาวบ้านจะถือ "ซะซะระ"(เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ทำมาจากไม้ฮิโนกิ 108 แผ่น) เข้าร่วมรำวงอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าร่วมเต้นรำได้เช่นกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป

3. ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น

070 Re3 1 Kokiriko Festival
070 Re3 2 Kokiriko Festival

บริเวณโกะกะยะมะโอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็นภูมิทัศน์ในอุดมคติของญี่ปุ่น มีวัตถุดิบขึ้นชื่อมากมาย เช่น เต้าหู้โกะกะยะมะ ผักภูเขา และปลาอิวะนะ อยากให้ทุกท่านลองลิ้มรสเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
*รูปถ่ายจากพื้นที่มรดกโลก - กลุ่มสถาปัตยกรรมแบบกัชโชสึกุริ โกะกะยะมะ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 25 -26 กันยายน 2019
  *จัดเป็นประจำในวันที่ 25 -26 กันยายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในศาลเจ้าฮะกุซังกู หมู่บ้านโกะกะยะมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เทศกาลสำหรับเยี่ยมชม และสามารถร่วมเต้นรำได้ในช่วงกลางคืน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการภาษาอังกฤษ
 • ข้อมูล Wi-Fi อยู่ภายในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวโกะกะยะมะ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.gokayama-info.jp

 • SNS

  https://www.facebook.com/gokayama

 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวโกะกะยะมะ (แผนกส่งเสริมโกะกะยะมะ สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอนันโต)
  ที่อยู่ : 754 คะมินะชิ อำเภอนันโต จังหวัดโทยะมะ
  0763-66-2468

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในท้องถิ่น
พยายามรักษามารยาทและประเพณีของประเทศญี่ปุ่น

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนันโต
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโจฮะนะ รถไฟ JR สายโจฮะนะ

พื้นที่จัดงาน
ภายในศาลเจ้าฮะกุซังกู หมู่บ้านโกะกะยะมะ
ที่อยู่ : 654 คะมินะชิ อำเภอนันโต จังหวัดโทยะมะ

(การเดินทางด้วยรถบัส)
จากสถานีโจฮะนะ นั่งรถบัสคะเอ็ตซึโนที่มุ่งหน้าไปยัง "พื้นที่มรดกโลกโกะกะยะมะ - ชิระกะวะโก" ประมาณ 30 นาที จากนั้นลงรถที่ป้าย "คะมินะชิ" และเดินต่ออีก 1 นาที หรือใช้บริการรถบัสจากสถานี JR ทะกะโอกะหรือสถานีชินทะกะโอกะ
*กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถล่วงหน้า เนื่องจากจำนวนรถค่อนข้างน้อย

(การเดินทางด้วยรถยนต์)
ในกรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ ให้ใช้ทางด่วนสายโทไกโฮกุริกุ จากนั้นลงทางออก "โกะกะยะมะ IC" และขับต่อไปอีกประมาณ 6 กม. (ประมาณ 10 นาที)

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?