เทศกาลนิว

(丹生祭)

วะกะยะมะ, ตำบลฮิดะกะกะวะ

Over 100 Years All Day See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลนิวมีอายุยาวนานกว่า 200 ปีและมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลหัวเราะ (วะระอิมัตซึริ)" เนื่องจากเป็นเทศกาลแปลก ๆ ที่ใช้เสียงหัวเราะเรียกโชคดีมาสู่ตัว "ทีมสั่นกระดิ่ง"ซึ่งทาหน้าสีขาวและแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายแบบกวน ๆ จะตะโกนว่า "เอระกุจะ เอระกุจะ (ความสุขสู่บ้าน ความสุขสู่โลก)" พลางหัวเราะและแบกซุ้มเทพเจ้าเคลื่อนที่ไปรอบเมือง
จุดเริ่มต้นของเทศกาลสืบย้อนไปถึงตำนานเทพ เมื่อ "เทพนิวสึฮิเมะโนะมิโกโตะ" ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำท้องถิ่นเผลอไปงานประชุมเทพทั่วประเทศสาย จึงเกิดอาการซึมเศร้า ชาวบ้านรู้สึกเป็นกังวล จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจ มีการแสดงเชิดสิงโตและการแสดงพื้นบ้านมากมายให้เกิดเสียงหัวเราะไม่ขาดสาย อยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขแฝงช่วงเวลาทรงพลังแห่งการอธิษฐานขอพรให้พบเจอแด่ความสุข

091 Reh Nyumatsuri

Things to do

1. เทศกาลเริ่มต้นขึ้นเมื่อพบกับยักษ์

091 Re1 1 Nyumatsuri

ไฮไลท์ของเทศกาลช่วงแรกอยู่ที่ "การพบเจอยักษ์" เทศกาลนี้เกิดจากความร่วมมือของ 4 ตำบล แต่ละท้องถิ่นจะจัดแสดงระบำยักษ์โดยแฝงนัยยะว่าเป็นการทักทายซึ่งกันและกัน แม้จะเป็นเทศกาลที่มีบรรยากาศร่าเริง แต่ก็มีช่วงเวลาสำคัญที่บรรยากาศเคร่งขรึม

2. ด้วยจังหวะก้าวย่างแบบนกเอียงสลับขวาซ้าย

091 Re2 1 Nyumatsuri

ขบวนพาเหรดจะเปล่งเสียงว่า "วะระเอะ วะระเอะ (ยิ้มเถอะ ยิ้มเถอะ)" พลางเดินออกนอกเส้นทางบ้าง หรือพุ่งเข้ากลางแม่น้ำอย่างเลินเล่อบ้าง มีเส้นทางการเคลื่อนที่แปลก ๆ ที่คาดไม่ถึง แต่ไม่ว่า "ทีมสั่นกระดิ่ง" และลูกหาบซุ้มเทพเจ้าจะเหนื่อยล้าเพียงใด ทุกคนยังเปล่งเสียงและหัวเราะอย่างสนุกสนาน ถ้าคุณได้เห็น คุณก็ต้องหัวเราะตามแน่นอน!

3. หัวเราะกันให้สุด! เต็มที่ทั้งเต้น ทั้งแสดงในช่วงไฮไลท์

091 Re3 1 Nyumatsuri
091 Re3 2 Nyumatsuri

เมื่อ "ทีมสั่นกระดิ่ง" และขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้ากลับไปยังศาลเจ้า เทศกาลจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ ทั้ง 4 ชุมชนจะอวดการแสดงพื้นบ้านและกลองไทโกะที่ได้รับการสืบสานมาในท้องถิ่น พร้อมโบกธงขนาดใหญ่เพื่อบวงสรวงแด่เทพเจ้า ในช่วงสุดท้าย แต่ละชุมชนจะร่ายรำเชิดสิงโต สร้างความเพลิดเพลินให้กับเทศกาลตลอดวัน

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019
  *จัดเป็นประจำในวันอาทิตย์ก่อนวันกีฬา
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้านิว
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ เยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มี (ภายในศาลเจ้า)
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มี
 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้านิว, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลฮิดะกะกะวะ (ภายในแผนกกำหนดนโยบายตำบลฮิดะกะกะวะ)
  0738-53-1125、0738-22-2041

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามกระทำการใด ๆ ที่กีดขวางเทศกาล (เช่น การล้ำพื้นที่แบ่งเขต)
ลูกหาบบางคนดื่มแอลกอฮอลล์และอาจสร้างความรำคาญให้ผู้ชม กรุณาใช้ความระมัดระวัง
สามารถถ่ายภาพได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ตำบลฮิดะคะกะวะ

สถานีที่ใกล้ที่สุด
สถานีวะสะ รถไฟ JR สายคิเซ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้านิว
1956 เอกะวะ ตำบลฮิดะคะกะวะ เขตฮิดะกะ
จากสถานีวะสะ (สถานีไร้ผู้คน) ประมาณ 4 กิโลเมตร
แนะนำให้นั่งแท็กซี่จากสถานี "โกโบ" ของรถไฟ JR สายคิเซจะสะดวกกว่า (ประมาณ 15 นาที)

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?