เทศกาลยะมะกุจิ กิออน

(山口祇園祭)

ยะมะกุจิ, อำเภอยะมะกุจิ

Over 400 Years Morning Join Chugoku Shikoku

About the festival

เทศกาลเก่าแก่ของจังหวัดยะมะกุจิซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่า 600 ปีตั้งแต่สมัยมุโรมะจิ จัดขึ้นเพื่ออธิษฐานให้เทพเจ้าช่วยปัดเป่าโรคระบาดในฤดูร้อน
ในยุคนั้น ท่านโออุจิ ฮิโระเสะ ผู้ครองพื้นที่แถบนี้ต้องการสร้างเมืองโดยจำลองแบบจากกรุงเกียวโต และมีประสงค์ให้สร้างศาลเจ้ายะมะกุจิ ยะสะกะขึ้นไว้รองรับร่างอวตารของเทพแห่งศาลเจ้ายะสะกะจากกรุงเกียวโต ในขณะเดียวกัน เทศกาลยะมะกุจิกิออนก็ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับเทศกาลกิออนอันโด่งดังของกรุงเกียวโตในอดีต
ในวันที่ 20 จะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงเทพเจ้า จากนั้นบุรุษผู้รับบทบาทนกกระสาตัวผู้และตัวเมียจะแสดง “ระบำนกกระสา” ในช่วงเย็นมีการแห่ซุ้มเทพเจ้า 3 หลังพร้อมซุ้มรถลาก 2 คัน ปัจจุบัน พิธีกรรมเหล่านี้หาชมไม่ได้อีกแล้วในพิธีกิออนของกรุงเกียวโตอีก จึงไม่ควรพลาดชมอย่างยิ่ง จากนั้นในวันที่ 24 จะมีการร่ายรำของชาวเมือง ส่วนวันที่ 27 ผู้ร่วมงานจะได้ชมขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้าชายและหญิง 

008 Reh Yamaguchi Gion Top (補正済み)

Things to do

1. ระบำเปิดเทศกาล

008 Re1 1 Yamaguchi Gion To Do1 1 (補正済み)

“ระบำนกกระสา” ซึ่งจัดขึ้นในวันแรกของเทศกาลนั้น ปัจจุบันไม่ได้จัดแสดงในเทศกาลกิออนที่เกียวโตซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลนี้อีกแล้ว ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะ แต่งชุดนกกระสาตัวผู้กับตัวเมีย การร่ายรำนี้สั้นเพียง 3 นาทีแต่มีประวัติความเป็นมายาวนานจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติด้านคติชนวิทยาประจำจังหวัด ลองไปชมระบำนกกระสาในช่วงเปิดงานกันเถอะ!

2. ชาวเมืองร่วมกันร่ายรำกว่า 1000 คน!

008 Re2 1 Yamaguchi Gion To Do1 1 (補正済み)

ในวันที่ 24 จะมีขบวนพาเหรดของชาวเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 ราย ถือเป็นกิจกรรรมยิ่งใหญ่ที่วนรอบไปทั่วตัวเมืองยะมะกุจิพร้อมกับเสียงดนตรี แต่ละท้องถิ่นที่เข้าร่วมงานจะพากันขับขานบทเพลงสรรเสริญท่านโออุจิตามเอกลักษณ์เฉพาะตน

3. ร่วมแบกซุ้มเทศกาลอันโอ่อ่า!

008 Re3 1 Yamaguchi Gion To Do1 1 (補正済み)

ขบวนซุ้มแห่ในช่วงเทศกาลถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ในวันแรกจะมีการแห่ซุ้มเทพเจ้า 3 หลังพร้อมซุ้มรถลาก 2 คัน จากนั้นในวันสุดท้าย ซุ้ม 1 หลังจากทั้งหมด 3 หลังจะถูกแบกด้วยแรงผู้หญิงวนไปรอบพื้นที่จัดงาน อย่าพลาดชมการบรรเลงดนตรีบนซุ้มรถลากและความยิ่งใหญ่ของซุ้มเหล่านี้! หากคุณต้องการร่วมแบกซุ้มในวันสุดท้าย ก็สามารถร่วมได้โดยมีข้อแม้ว่าต้องสมัครล่วงหน้า มาร่วมแบกซุ้มเทศกาลเดินไปรอบย่านการค้าของยะมะกุจิด้วยกัน!  

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 20, 24, 27 กรกฎาคม 2019
  จัดในวันเวลาเดิมเป็นประจำทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้ายะสะกะ
  ย่านการค้าใจกลางยะมะกุจิ
  ศาลพระภูมิ (หรือโอทะบิโฉะ) รอบบริเวณศาลเจ้ายะสะกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องสมัครล่วงหน้า
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ มีห้องล็อคเกอร์ให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น
 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้ายะสะกะ
  083−922−0083

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

การร่วมแห่ซุ้มเทศกาลต้องสมัครล่วงหน้า
ในกรณีที่ต้องการร่วมแห่ซุ้ม ผู้ชายจะต้องเปลือยท่อนบน สวมกางเกงและรองเท้าสีขาว ส่วนของผู้หญิงจะมีเสื้อคลุมให้ยืม

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอยะมะกุจิ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟ JR สายยะมะกุจิ สถานียะมะกุจิ
(ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด)
ชูโกคุ JR บัส หรือ โฮโจบัส ป้ายจอดรถสถานี JR ยะมะกุจิ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่: ศาลเจ้ายะสะกะ 100 คะมิทะเทโคจิ อำเภอยะมะกุจิ
เดินจากสถานียะมะกุจิประมาณ 20 นาที

ศาลพระภูมิ (หรือโอทะบิโฉะ) รอบบริเวณศาลเจ้ายะสะกะ และย่านการค้าใจกลางยะมะกุจิ
ถึงทันทีเมื่อลงสถานียะมะกุจิ
จากป้ายจอดรถบัสสถานี JR ยะมะกุจิ 300 เมตร

Toshiki Nakamura
Writer
Loving Japanese anime and video games who grow up with Otaku culture.

WHAT'S GOING ON?