เทศกาลวะระอิโค

(笑い講)

ยะมะกุจิ, อำเภอโฮฟุ

Over 400 Years Afternoon Join Chugoku Shikoku

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลวะระอิโค" เป็นพิธีกรรมทางศาสนาชินโตซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ปี 1199 เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม เหล่าผู้ใหญ่ที่แต่งกายด้วยชุดกิโมโนเต็มยศจะหัวเราะเสียงดังและอธิษฐานให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ในปีหน้า ในพิธีกรรมดังกล่าว หากใครหัวเราะเสียงเบาหรือไม่ตั้งใจ ก็จะถูกสั่งให้ทำซ้ำอีกหลายครั้ง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมพิธีได้ ถึงแม้จะเป็นการเข้าชมเพียงอย่างเดียว แต่ก็จะได้รับความสุขกลับไปด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันคัดเลือกนักหัวเราะระดับโลกในวันอื่นเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลวะระอิโคให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมประกวดได้ โดยเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ 3 คน ตัดสินจากความดังและลักษณะเสียงหัวเราะ

121 Reh Waraikou

Things to do

1. หัวเราะ 3 ครั้งเพื่อขอบคุณเทพเจ้า

121 Re1 1 Waraikou
121 Re1 2 Waraikou

ในเทศกาลวะระอิโคมีประเพณีหัวเราะ 3 ครั้งดัง "วาคฮัคฮัคฮัค" ครั้งที่ 1 หมายถึง "ความรู้สึกดีใจเรื่องผลผลิตของปีนี้" ครั้งที่ 2 หมายถึง "เสียงหัวเราะเพื่ออธิษฐานให้ผลผลิตปีหน้าอุดมสมบูรณ์" และครั้งที่ 3 หมายถึง "หัวเราะเพื่อลืมความลำบากและความทุกข์ของปีที่ผ่านมา" ผู้คนที่เข้าร่วมพิธีกรรมของศาลเจ้าจะหัวเราะพร้อมกันในช่วงท้าย ความสุขจะเผื่อแผ่ไปถึงผู้เข้าชมงานด้วย

2. หัวเราะเพื่อคว้าชัยชนะ! สร้างความสุขทั่วเทศกาล!

121 Re2 1 Waraikou

ในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม จะมีการแข่งขันคัดเลือกนักหัวเราะระดับโลกเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลวะระอิโคให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้เข้าร่วมจะต้องจัดทีม 3 คนและตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้ (1) เสียงหัวเราะมีคุณภาพหรือไม่ (2) มีพลังหรือไม่ (3) เป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือไม่ หากได้เข้าอันดับ 3 ขึ้นไป ก็จะได้รับเงินรางวัลด้วย เพียงระบุชื่อทีม จุดเด่นของทีม ชื่อและที่อยู่ของหัวหน้าทีม เบอร์ติดต่อ และรายชื่อสมาชิกทั้งหมดทางอีเมล์ ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกคน 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
  จัดเป็นประจำในวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่จัดงานจะวนไปตามบ้านพัก 21 หลังของคณะกรรมการจัดงานในเขตไดโดโนะโอมะตะ อำเภอโฮฟุ
  บ้านของผู้รับผิดชอบในปีนั้น ๆ จะกลายเป็นสถานที่จัดงาน
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สำหรับเยี่ยมชมเท่านั้น
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโฮฟุ (สมัครเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักหัวเราะระดับโลกได้ที่นี่)
  0835-25-2148
  hofu-kan@globe.ocn.ne.jp

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

Access Map (アクセスと地図)

วิธีการเดินทาง

สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานี JR ไดโด
ชื่อสายรถไฟ : รถไฟ JR ซันอิน 

เขตไดโดโนะโอมะตะ อำเภอโฮฟุ 
บ้านของผู้รับผิดชอบในปีนั้น ๆ จะกลายเป็นสถานที่จัดงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคม

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.

WHAT'S GOING ON?