เทศกาลโอมัตซึฮิกิ

(お松引き)

ยะมะนะชิ, หมู่บ้านทะบะยะมะ

Over 100 Years Afternoon Join Kanto

ข้อมูลเทศกาล

ในประเทศญี่ปุ่นจะประดับประดากิ่งสนที่เรียกว่า "คะโดะมัตซึ" บริเวณทางเข้าบ้านช่วงปีใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เทพเจ้ารับรู้และอธิษฐานขอให้โชคลาภเข้ามาสู่ตัวในปีที่จะมาถึง เทศกาล "โอะมัตซึฮิกิ" คือพิธีปลดเครื่องประดับคะโดะมัตซึดังกล่าว หมู่บ้านทะบะยะมะได้สืบทอดประเพณีนี้มาตั้งแต่โบราณโดยจัดขึ้นในช่วงปีใหม่เพื่อขอพรให้แคล้วคลาดจากโรคภัยและพืชผลอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ชาวบ้านจะนำเครื่องประดับจากต้นสนและกิ่งไผ่ของแต่ละครอบครัวมากองรวมในแพไม้ที่เรียกว่า "ชุระ" ซึ่งเคยเป็นพาหนะลำเลียงของสมัยโบราณ จากนั้นจึงเรียกรวมกองไม้ดังกล่าวที่อาจมีน้ำหนักสูงสุดถึง 2 ตันว่า "โอะมัตซึซะมะ" ผู้ประกอบพิธีจะคล้องเชือก 2 เส้นเข้ากับโอะมัตซึซะมะให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวออกแรงดึงอย่างแข็งขัน ภายในจะมีแท่นเวทีเพื่อจัดแสดงขลุ่ยและกลองไทโกะ เมื่อลากไปประมาณ 50 เมตร จะเริ่มมีการแจกจ่ายสาเกภายในงาน และมีกิจกรรมปาส้มกับโมจิลงมาจากบ้านชั้น 2 ตามสองฝั่งถนน ตลอดเทศกาลจะทำกิจกรรมเหล่านี้ซ้ำไปมา รวมเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมงจึงถึงที่ประทับของเทพเจ้าซึ่งห่างออกไปประมาณ 400 เมตร ขอแนะนำให้ลองมาสัมผัสเทศกาลแปลกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 300 ปีดูสักครั้ง

134 Reh Omatsuhiki

Things to do

1. เทศกาลแปลกหนึ่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้แพ "ชุระ" ประกอบพิธี

134 Re1 1 Omatsuhiki

ชาวบ้านจะนำเครื่องประดับจากไม้สนและกิ่งไผ่จากแต่ละครอบครัวมากองรวมในแพไม้ที่เรียกว่า "ชุระ" ซึ่งเป็นพาหนะลำเลียงของสมัยโบราณ จากนั้นจึงเรียกรวมกองไม้ที่อาจมีน้ำหนักสูงสุดถึง 2 ตันดังกล่าวว่า "โอะมัตซึซะมะ" ผู้ประกอบพิธีจะคล้องเชือก 2 เส้นที่มีความยาวกว่า 30 เมตรเข้ากับโอะมัตซึซะมะให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวออกแรงดึงอย่างแข็งขัน จนถึงที่ประทับของเทพเจ้าและทำพิธีบวงสรวง

2. สนุกสนานด้วยกันทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว!

134 Re2 1 Omatsuhiki
134 Re2 2 Omatsuhiki

เทศกาลโอะมัตซึฮิกิได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม มีการแจกจ่ายสาเกจำนวนมาก และสามารถทดลองตำโมจิได้ระหว่างทาง ช่วงที่บรรยากาศคึกคักมากที่สุดคือจังหวะที่ผู้จัดงานโปรยส้มมาจากชั้นสอง นักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมได้ ไม่อยากให้พลาดความสนุกนี้ นอกจากนี้ ระหว่างเทศกาลยังมีการขับร้องบทเพลงและการร่ายรำมากมาย บทเพลงที่ขับร้องระหว่างเทศกาลชื่อว่า "คิยะริ" มีส่วนช่วยสร้างความสามัคคีและทำให้บรรยากาศของงานครึกครื้นไปทั่วชุมชน

3. เลือกซื้อ "คะโดะมัตซึ" ขนาดจิ๋วกลับไปเป็นของที่ระลึก

นี่คือเทศกาลแห่งเครื่องประดับกิ่งสนหรือ "คะโดะมัตซึ" ที่ถูกนำไปรวมบนแพไม้ที่เรียกว่า "ชุระ" คะโดะมัตซึของจริงที่ใช้ประดับตามบ้านจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 150 ซม. แต่บริเวณงานมีสินค้าจำลองขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสำหรับซื้อไปเป็นของที่ระลึก ลองเลือกซื้อ "คะโดะมัตซึจิ๋ว" กลับไปเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมปีใหม่แบบญี่ปุ่นกันดูดีไหม

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอังคารที่ 7 มกราคม 2020
  จัดเป็นประจำในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • พนื้ทจี่ดังาน หมู่บ้านทะบะยะมะ อำเภอคิตะสึรุ จังหวัดยะมะนะชิ
  ทางหลวงหมายเลข 411
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนาได้
  ร่วมดึงเชือกหรือแย่งรับผลส้มได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi บริเวณจุดพักรถระหว่างทาง "ทะบะยะมะ" (ห่างจากพื้นที่จัดงานประมาณ 300 เมตร)
 • ข้อมูลห้องนา้ สามารถใช้บริการห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำในหอประชาชนได้
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.ta-kankoukyoukai.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านทะบะยะมะ
  0428-88-0411

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระหว่างที่มี "การโปรยผลส้ม" ผู้คนจะแน่นเป็นพิเศษ กรุณาดูแลเด็ก ๆ ให้ดี
ระมัดระวังไม่ดื่มเหล้าสาเกที่ได้รับแจกมากเกินไป
ในช่วงเทศกาลจะปิดถนนบนทางหลวงครึ่งหนึ่ง กรุณาระมัดระวังรถที่สวนทางเข้ามา

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่หมู่บ้าน

สถานีที่ใกล้ที่สุด
รถไฟ JR สายโอเมะ : สถานีโอคุทะมะ

ป้ายรถบัสที่ใกล้ที่สุด
บัสนิชิโตเกียว : หมู่บ้านทะบะยะมะ ป้ายนะกะจุกุ
*จากสถานีโอคุทะมะถึงป้ายนะกะจุกุใช้เวลา 56 นาที

พื้นที่จัดงาน
หมู่บ้านทะบะยะมะ อำเภอคิตะสึรุ จังหวัดยะมะนะชิ
ทางหลวงหมายเลข 411
เดินจากสถานี "นะกะจุกุ" 1 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?