เทศกาลไฟโยชิดะ

(吉田の火祭り)

ยะมะนะชิ, อำเภอฟุจิโยชิดะ

Over 400 Years All Day See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

ทุกวันที่ 26-27 สิงหาคมของทุกปีจะมีการจัด "พิธีดับเพลิง" ขึ้นบริเวณศาลเจ้าสองแห่ง ได้แก่ "คิตะกุจิฮอนกูฟุจิเซ็นเก็น" และ "ศาลเจ้าสุวะ" หรือรู้จักกันดีในนาม "พิธีไฟโยชิดะ" ถือเป็น 1 ใน 3 เทศกาลแปลกขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น 
พิธีกรรมทางนิกายชินโตจะเริ่มขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะกุจิฮอนกูฟุจิเซ็นเก็นตั้งแต่เวลา 15.00 น.ของวันที่ 26 หลังจากนั้นในช่วงเย็น ผู้แห่ซุ้มจะเตรียมพร้อม "ซุ้มเทพเจ้า" และ "ซุ้มโอะยะมะ" ซึ่งทำเป็นรูปภูเขาไฟฟุจิไว้บริเวณจุดพักซึ่งเปรียบเหมือนที่พักของซุ้มแห่ระยะเวลา 1 คืน ในขณะเดียวกัน คบไฟสูง 3 เมตรกว่า 70 ต้นจะถูกจุดไฟขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทุกบ้าน ทั้งเมืองแปรเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิง บรรยากาศครึกครื้นของเทศกาลจะต่อเนื่องไปจนดึกดื่น
ในวันที่ 27 ซุ้มเทศกาลที่จัดเตรียมไว้ที่จุดพัก 2 หลังจะถูกนำมาแห่ไปทั่วอำเภอฟุจิโยชิดะตั้งแต่ช่วงบ่าย และเดินทางมาถึงศาลเจ้าเซ็นเก็นเมื่อตกเย็นพอดีเพื่อนำเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ในการเดินวนรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ "ทะคะมะโนะฮะระ" ซึ่งอยู่ภายในเขตศาลเจ้า ช่วงนี้เรียกว่า "พิธีซุซุกิ" เนื่องจากผู้เข้าร่วมพิธีจะถือ "กิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์จากต้นหญ้าซุซุกิ"  

022 Reh Yamanashi Yoshidafire(補正済み)

Things to do

1. จับตามองผู้สักการะหลัก 14 คนกับหน้าที่สืบทอดประวัติศาสตร์!

022 Re1 1 Yamanashi Yoshidafire Todo(補正済み)

ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในเทศกาลนี้คือ "เซวะนิง " ซึ่งทำหน้าที่สักการะเทพเจ้าประจำศาลเจ้าคิตะกุจิฮอนกูเซ็นเก็น เด็กหนุ่มจำนวน 14 คนจะได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่นี้โดยเป็นตัวแทนจาก 3 ตำบลในพื้นที่ พวกเขาต้องรับผิดชอบการประกอบพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าตลอดปี และทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหลายหน้าที่ระหว่างเทศกาลไฟ โดยเฉพาะหน้าที่สำคัญในการเรี่ยไรเงินทำบุญสำหรับคบไฟซึ่งต้องดำเนินการล่วงหน้าประมาณครึ่งปี แต่เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม พวกเขาจะหยุดพักงานอื่นเพื่อเตรียมการเทศกาลเท่านั้น

ปัจจุบัน เมื่อจบเทศกาลไฟ เรายังจะได้เห็นเหล่าผู้สักการะมารวมตัวกันที่หน้าประตูเขตศาลเจ้า และกอดคอร้องไห้ร่วมกันเพื่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่

2. สดับฟังเสียงสั่นสะเทือนของซุ้มเทพเจ้าเพื่อสยบฟุจิซังที่เกรี้ยวกราด!

022 Re2 1 Yamanashi Yoshidafire Todo(補正済み)
022 Re2 2 Yamanashi Yoshidafire Todo(補正済み)

"ซุ้มแห่โอะยะมะ" ที่สร้างเลียนแบบรูปทรงของภูเขาไฟฟุจิจะถูกแห่ไปทั่วเมืองโดยเหล่าวัยรุ่นอย่างคุ้มคลั่ง จังหวะที่น่าสนใจคือการปล่อย "โอะยะมะซัง" หรือภูเขาดังกล่าวที่หนัก 1 ตันให้ตกลงพื้น ถือเป็นการกระทำที่แปลกและหาดูยาก ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ระหว่างที่แห่ซุ้มเทพเจ้าไปรอบเมือง จะมีการให้จังหวะอย่างพร้อมเพรียงว่า "โดะซุน โดะซุน โดะซุน" 3 ครั้ง ในสมัยโบราณ การตีและทุบ "โอะยะมะซัง" ซึ่งเปรียบได้กับภูเขาไฟที่ประทุจนทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นคือการอธิษฐานขอให้ภูเขาไฟฟุจิที่คุกรุ่นสงบลง อย่าพลาดชมพิธีกรรมอันสง่างามดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้น 4 จุดระหว่างทาง

3. กระแสน้ำวนจากความครึกครื้นของกลุ่มคน 300 ชีวิตที่ถือต้นหญ้าซุซุกิในมือ!

022 Re3 1 Yamanashi Yoshidafire Todo(補正済み)

ไฮไลท์ของเทศกาลไฟโยชิดะคือ "พิธีซุซุกิ" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 ณ ศาลเจ้าคิตะกุจิฮอนกูฟุจิเซ็นเก็น เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เสียงกลองไทโกะจะดังก้องกังวาล ซุ้มจะถูกแห่เข้ามา และแหวกผ่านฝูงชนเพื่อวนไปรอบพื้นที่ "ทะคะมะโนะฮะระ" เหล่าขบวนแห่ซุ้มเทศกาลที่เต็มไปด้วยความฮึกเหิมจะวิ่งไล่ผู้ชมกว่า 300 คน! พลังความครึกครื้นของเทศกาลเปรียบเหมือนน้ำวน และกระแสน้ำจะพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงนี้ ชาวบ้านจะแห่ "ซุ้มเทพเจ้า" 2 รอบบริเวณ "ทะคะมะโนะฮะระ" และให้ผู้ชมทั่วไปร่วมแห่ "ซุ้มภูเขา (โอะยะมะ)" ตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน 26 - 27 สิงหาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 26-27 สิงหาคมของทุกปี

  วันที่ 26
  พิธี ณ วิหารหลัก 15.00 น.เป็นต้นไป
  พิธีเคลื่อนพล 16.00 น.เป็นต้นไป
  พิธีเคลื่อนซุ้ม 16.45 น.เป็นต้นไป
  พิธีสิ้นสุดการเคลื่อนซุ้ม 18.30 น.เป็นต้นไป (หลังจากนั้นจึงจุดคบไฟ และดับไฟเวลาประมาณ 22.00 น.)

  วันที่ 27
  พิธีเคลื่อนซุ้มจากที่พัก 13.45 น.เป็นต้นไป
  พิธีบริเวณโทริอิสีเงิน 15.30 น.เป็นต้นไป
  พิธีหินศักดิ์สิทธิ์ 18.35 น.เป็นต้นไป
  พิธีซุซุกิ 19.00 น. เป็นต้นไป
  *เวลาจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงและคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณศาลเจ้าคิตะกุจิฮอนกูฟุจิเซ็นเก็น และบริเวณคะมิโยชิดะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราวให้บริการในวันที่ 26
 • เวบ็ไซต์

  http://www.mfi.or.jp/himatsuri/

 • ตดิต่อสอบถาม หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฟุจิโยชิดะ
  0555-21-1000

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามนั่งบนคบไฟ แม้ว่าจะยังไม่ได้จุดไฟก็ตาม
ห้ามสัมผัสคบไฟ
ห้ามเข้าใกล้ซุ้มศาลเจ้า
ห้ามกีดขวางขบวนแห่ซุ้มศาลเจ้า
ห้ามกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกาลหรือเจ้าหน้าที่ศาลเจ้า
ในวันที่ 26 ให้เดินผ่านด้านซ้ายของคบเพลิง

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฟุจิโยชิดะ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีฟุจิซัง รถไฟสายฟุจิคิวโก

พื้นที่จัดงาน
บริเวณศาลเจ้าคิตะกุจิฮอนกูฟุจิเซ็นเก็น และบริเวณคะมิโยชิดะ
ที่อยู่ : 5558 คะมิโยชิดะ อำเภอฟุจิโยชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ
เดินจากสถานีฟุจิซัง 5 นาที 

OH!MATSURi Editing Team
Copyrighter

WHAT'S GOING ON?