MATSURIPEDIA

000 Tu Jinjatop (補正済み)

จินจะ (ศาลเจ้า)

""จินจะ"" (หรือศาลเจ้า) คือสถานที่สักการะเทพเจ้าประจำท้องถิ่นซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศาสนสถานตามศาสนาชินโตที่ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าใหญ่เล็กกว่า 8 หมื่นแห่ง แต่ละแห่งมีเทพเจ้าและตำนานเรื่องเล่าที่แตกต่างกัน
เอกลักษณ์ของศาลเจ้าอยู่ที่ ""เสาโทริอิ"" เพื่อแสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ภายใน โทริอิเปรียบเหมือนทางเข้าศาลเจ้า โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง แสดงถึงความใจกว้างของศาสนาชินโตที่เปิดรับคนทุกรูปแบบ เมื่อคนญี่ปุ่นถูกถามว่า ""คุณนับถือศาสนาอะไร"" คนญี่ปุ่นจะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ตอบยาก เพราะพวกเขาไม่ได้มองชินโตเป็น ""ศาสนา"" แต่หากเป็น ""วัฒนธรรม"" ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในชีวิตปัจจุบัน ดังนั้น ศาลเจ้าจึงไม่ได้มีบทบาทในฐานะ ""ศาสนสถาน"" โดยตรง หากแต่เป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตของชาวบ้านให้เข้าไปสักการะในช่วงเวลาปกติ รวมถึงขอพรและแสดงความขอบคุณในช่วงเวลาพิเศษ ไม่ว่าศาลเจ้าใดก็มักดลบันดาลให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง แต่มีศาลเจ้าหลายแห่งที่โด่งดังในการขอพรเฉพาะเรื่องตามแต่เทพเจ้าที่สถิตย์ ณ ศาลเจ้าแห่งนั้น

000 Tu Jinjaphoto (補正済み)
คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ