MATSURIPEDIA

000 Tu Sanpai2Top (補正済み)

วิธีการสักการะ 2 - การชำระล้างร่างกาย

การสักการะขอพรไม่ได้ยึดติดอยู่ที่รูปแบบ แต่หากอยู่ที่จิตใจ

ถัดจาก "ขั้นตอนการสักการะ 1" คือ "ขั้นตอนการพรมน้ำ" เมื่อลอดผ่านเสาโทริอิและเดินต่อไปยังทางเดินด้านหน้าศาลเจ้า คุณจะพบกับจุดพรมน้ำเพื่อให้คุณชำระล้างมือและปากให้บริสุทธิ์ก่อนเดินเข้าไปทักทายหรือสักการะเทพเจ้าต่อไป

000 Tu Sanpai2 0 7 (補正済み)

(ขั้นตอนการพรมน้ำ)

(1) โค้งคำนับจุดพรมน้ำเบาๆ
(2) ใช้มือขวาถือกระบวย ตักน้ำ และเทน้ำราดมือซ้าย
(3) สลับมาถือกระบวยในมือซ้าย และเทน้ำราดมือขวา
(4) สลับกลับมาถือกระบวยในมือขวาอีกครั้ง และเทน้ำใส่อุ้งมือซ้าย
(5) กวักน้ำล้างปาก และบ้วนออกโดยไม่ต้องดื่มน้ำเข้าไป ใช้มือซ้ายป้องปากเพื่อไม่ให้คนเห็นจังหวะที่บ้วนน้ำ 
(6) ล้างมือซ้ายอีกครั้ง
(7) ขั้นตอนสุดท้าย ตั้งกระบวยขึ้นเพื่อให้น้ำที่เหลือไหลออก และชำระล้างกระบวยให้สะอาดดังเดิม

*ตักน้ำให้มีปริมาณเพียงพอภายใน 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงการตักน้ำซ้ำกันหลายครั้ง และพยายามพรมน้ำโดยถือกระบวยในระดับต่ำเพื่อไม้ให้น้ำกระฉอกกลับเข้าไปในอ่างน้ำ
คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ