MATSURIPEDIA

000 Tu Shutterstock 200358665使用

มิโคชิ

"มิโคชิ" หมายถึง ซุ้มประทับของเทพเจ้าในช่วงเทศกาลและแบกหามโดยลูกหาบ เดินแห่ไปทั่วชุมชน เพื่อขอพรให้ชาวเมืองพบแต่ความสุข ปราศจากภัยพิบัติ เรียกง่ายๆว่าเป็นยานพาหนะหรือรถซิ่งของเทพเจ้า! สำหรับใช้ในวันเทศกาลเพื่อออกไปเยี่ยมพื้นที่นั่นเอง
การแบกซุ้มและโยกซุ้มให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ได้กระทำเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่มีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า การโยกซุ้มคือการเพิ่มพลังและความกระตือรือร้นขององค์เทพ และส่งผ่านความรื่นเริงดังกล่าวให้กับชุมชน

000 Tu Shutterstock 202375525使用

การแบกซุ้มที่มีน้ำหนักมากพร้อมกันเป็นเรื่องอันตราย และการเกิดบาดแผลก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ลูกหาบจะตระหนักถึงความอันตรายดังกล่าวและดำเนินการเพื่อเทศกาลและเพื่อเทพเจ้า การเข้าร่วมงานจึงต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกัน


คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ