MATSURIPEDIA

000 Tu Sanpai3Top (補正済み)

วิธีการสักการะ 3 - การทำความเคารพ

การสักการะขอพรไม่ได้ยึดติดอยู่ที่รูปแบบ แต่หากอยู่ที่จิตใจ
ถัดจากวิธีสักการะ 1 และ 2 คือการทักทายเทพเจ้า เป็นวิธีทำความเคารพเบื้องหน้าเทพเจ้า

000 Tu Sanpai3 1 4 (補正済み)

การบริจาค>

(1) ยืนด้านหน้าวิหารและโค้งเล็กน้อย หยอดเงินลงในกล่องบริจาค
*ในอดีต การบริจาคหมายถึงการถวายของแด่เทพเจ้า เป็นของขวัญที่ทำให้เทพเจ้าปิติยินดี ในยุคโบราณ นิยมถวายข้าวสาร สาเก และเกลือ แต่ในปัจจุบันกลายเป็นการบริจาคเงินแทน ไม่มีการกำหนดยอดเงินบริจาค ให้เลือกจำนวนที่คุณพอใจ และอย่าโยนเหรียญ ให้หยอดอย่างเงียบสงบ
*ในกรณีที่มีระฆัง ให้เคาะระฆังหลังจากหยอดเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วเพื่อบอกให้เทพเจ้ารับรู้ว่าคุณเดินทางมาสักการะ

<การสักการะ>
หันหน้าเข้าหาเทพเจ้า ทำจิตใจให้สงบ จากนั้นจึงเริ่มสักการะ
(2) โค้งสองครั้ง (ก้มหลังประมาณ 90 องศา และโค้งคำนับ 2 ครั้งอย่างช้าๆ)  
(3) ปรบมือสองครั้ง (พนมมือช่วงอก ปรบมือให้เกิดเสียงดัง 2 ครั้ง)
(4) โค้งหนึ่งครั้ง (โค้งลงต่ำอย่างสุภาพอีกครั้ง)คุณวิสช์โก ฟลอเรียน
ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเขียนบทความ

000 Tu Wiltschiko Florian (補正済み)

เกิดเมื่อปี 1987 ณ กรุงลินซ์ ประเทศออสเตรีย มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี และมีโอกาสเข้าชมวัดวาอารามรวมถึงศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เกิดความสนใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในปี 2007 เข้าลองบวชในศาลเจ้าอุเอโนะเท็มมังกู และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของศาสนาชินโต หลังจากนั้น จึงเดินทางกลับประเทศของตน และเข้าศึกษาในแผนกญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเวียนนา เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาชินโตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโคคุกะคุอิน เมื่อจบการศึกษาเฉพาะทาง ได้เข้าประจำเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ตำแหน่งกงเนกิ) ณ ศาลเจ้าคนโนะฮะจิมังกูในปี 2012 และรับตำแหน่งอยู่ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป จะย้ายไปรับตำแหน่งในศาลเจ้าโนเบโนะ อำเภอสึ จังหวัดมิเอะ